Dana 12. ožujka 2020.g. donesena je Odluka o izboru članova Gospodarskog vijeća u Županijskoj komori Otočac.

Gospodarsko vijeće Županijske komore Otočac  broji 12 članova s Predsjednikom koji obavlja dužnost profesionalno.

Članovi Gospodarskog vijeća su:

 1. JOSO BRAJKOVIĆ, predsjednik ŽK Otočac;
 2. IVAN BRAJKOVIĆ, Most d.o.o. Otočac;
 3. SANJA VUKELIĆ KARADŽIJA, Metalna oprema d.o.o. Senj;
 4. MILAN ČUDIĆ, Neda Senj d.o.o. Senj;
 5. DARKO DASOVIĆ, Dasović d.o.o. Brinje;
 6. IVA CVITKOVIĆ, Givi d.o.o. Otočac;
 7. ROBERT KATALINIĆ, Selan d.o.o. Senj;
 8. DANIJEL TUŠAK, Tušak d.o.o. Gospić;
 9. ZLATKO ŠKUNCA, Sunturist d.o.o. Novalja;
 10. BLAŽENKA JURČIĆ VIVIAN, Lika svjetlo d.o.o. Gospić;
 11. TINO OSTOVIĆ, Zvonimir d.o.o. Otočac;
 12. IVICA KATALINIĆ, Pilana Krasno d.o.o. Krasno.