Dana 1. ožujka 2016.g. donesena je Odluka o izboru članova Gospodarskog vijeća u Županijskoj komori Otočac.

Gospodarsko vijeće Županijske komore Otočac  broji 16 članova s Predsjednikom koji obavlja dužnost profesionalno.

Članovi Gospodarskog vijeća su:

 1. JOSO BRAJKOVIĆ, predsjednik ŽK Otočac
 2. IVAN BRAJKOVIĆ, „Most“ d.o.o. Otočac
 3. BORIS ŠULJIĆ, „Cissa“ d.o.o. Novalja
 4. SANJA VUKELIĆ KARADŽIJA, „Metalna oprema“ d.o.o. Senj
 5. MILAN ČUDIĆ, „Neda Senj“ d.o.o. Senj
 6. IVAN OREŠKOVIĆ, „Autoprijevoz“ d.d. Otočac
 7. DARKO DASOVIĆ, „Dasović“ d.o.o. Brinje
 8. PAVLE BUKOVAC, „Givi“ d.o.o. Otočac
 9. ROBERT KATALINIĆ, „Selan“ d.o.o. Senj
 10. IVICA KATALINIĆ, „Pilana Krasno“ d.o.o. Krasno
 11. TINO OSTOVIĆ, „Zvonimir“ d.o.o. Otočac
 12. DANIJEL TUŠAK, „Tušak“ d.o.o. Gospić
 13. BLAŽENKA JURČIĆ VIVIAN, „Lika svjetlo“ d.o.o. Gospić
 14. NATALIJA BOŽIČEVIĆ, JU NP „Plitvička Jezera“, Pl. Jezera
 15. ZLATKO ŠKUNCA, „Sunturist“ d.o.o. Novalja
 16. VLADIMIR TOMAIĆ, „Tomaić-commerce“ d.o.o. Otočac.