Dana 12. ožujka 2020.g. donesena je Odluka o izboru članova Gospodarskog vijeća u Županijskoj komori Otočac.

U skladu s novim Zakonom o HGK od 2022. g. Gospodarsko vijeće Županijske komore Otočac broji 8 članova s predsjednikom koji obavlja dužnost profesionalno.

Članovi Gospodarskog vijeća su:

  1. JOSO BRAJKOVIĆ, predsjednik ŽK Otočac
  2. IVAN BRAJKOVIĆ, Most d.o.o., Otočac
  3. SANJA VUKELIĆ KARADŽIJA, Metalna oprema d.o.o., Senj
  4. MILAN ČUDIĆ, Neda Senj d.o.o., Senj
  5. IVA CVITKOVIĆ, Givi d.o.o., Otočac
  6. ROBERT KATALINIĆ, Selan d.o.o., Senj
  7. DANIJEL TUŠAK, Tušak d.o.o., Gospić
  8. IVICA KATALINIĆ, Pilana Krasno d.o.o., Krasno