Vrijeme održavanja: 12.09.2019.

Objavljeno: 02. 09. 2019. , Ažurirano: 03. 09. 2019.

U ŽK Čakovec, na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, u četvrtak, 12. rujna, u 14 sati održat će se edukacija o primjeni Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika.

Edukaciju organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprječavanje pranja novca u povodu objave Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19), kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i na pravilan način unio podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

Edukacija će se održati putem multimedijskog sustava Ministarstva financija.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA).

Više informacija pronađite ovdje.

Sudjelovanje je besplatno, uz obaveznu prijavu popunjavanjem online obrasca prijave u nastavku, najkasnije do 10. rujna. Prijave će se primati do popunjenja kapaciteta dvorane.

 

 

Program

Vrijeme Aktivnost
12.09.2019
13:45 - 14:00 Registracija sudionika
14:00 - 16:30 Informacija o Registru stvarnih vlasnika
14:30 - 16:30 Međunarodni standardi i zakonske odredbe o Registru stvarnih vlasnika; Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika; Način upisa podataka putem web aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata; Način upisa podataka u poslovnici FINA-e; Obrasci za upis i Upute za popunjavanje.