Vrijeme održavanja: 11.10.2016. - 12.10.2016.

Objavljeno: 04. 07. 2016. , Ažurirano: 14. 10. 2016.

Županijska komora Osijek, u suradnji s Odjelom za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore, u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom, organizirala je besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu 11. i 12. listopada u Županijskoj komori Osijek.

Na HACCP radionici sudjelovali su djelatnici subjekata u poslovanju s hranom, voditelji i članovi HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obvezu u vezi s odredbom Zakona o hrani.

Svrha radionice bila je upoznati sudionike sa zakonodavnim uvjetima na području sigurnosti hrane i objasniti obveze subjekata u poslovanju s hranom. Sudionici su u praktičnom dijelu radionice bili upoznati s načinom udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktičnim primjerima iz prakse, radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane, temeljenih na HACCP načelima.

Voditeljica HACCP radionice bila je  voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom Nevenka Gašparac.