Vrijeme održavanja: 01.07.2019.

HGK – Županijska komora Osijek organizira tiskovnu konferenciju Strukovne grupacije biljne proizvodnje o pripremama za žetvu pšenice i ostalih ozimih kultura roda 2019. i o Pravilniku o ugovornim odnosima u otkupu pšenice.

Sastanak će se održati u ponedjeljak, 1. srpnja, u 11 sati i 30 minuta, u maloj vijećnici Županijske komore Osijek, na adresi Europske avenije 13.