Vrijeme održavanja: 09.03.2020.

Objavljeno: 10. 03. 2020. , Ažurirano: 10. 03. 2020.

Redoviti studenti integriranog studija Pravnog fakulteta iz Osijeka posjetili su 9. ožujka HGK – Županijsku komoru Osijek. Posjet studenata Županijskoj komori Osijek organizirala je docentica Katarina Marošević, nositeljica kolegija Ekonomska politika na drugoj godini studija.

O ustroju, ulozi i uslugama Hrvatske gospodarske komore za poduzetnike, ali i mogućnosti rada pravnika i primjeni pravničke struke u uslugama koje HGK pruža svojim članicama, studentima je govorila viša stručna suradnica Snježana Babić.

Istaknut je doprinos Hrvatske gospodarske komore ekonomskoj politici te su predstavljene aktivnosti Odjela za makroekonomske analize HGK koji se bavi praćenjem i analizama makroekonomskih pokazatelja u Republici Hrvatskoj, uz istodobno praćenje i analiziranje ekonomskih trendova u svijetu, posebice u tranzicijskim zemljama u okružju te Europskoj uniji. Studenti su upoznati i s ulogom Komore u davanju mišljenja, primjedbi i prijedloga na tekstove zakona i drugih propisa koji su u fazi donošenja, ali i na upućivanje na negativne efekte primjene pojedinih propisa na poduzetnike.

S projektom Digitalna komora studente je upoznala viša stručna suradnica Kornela Miling. Napomenula je da je riječ o besplatnoj informacijsko-komunikacijskoj platformi za e-usluge kojom Komora digitalno transformira svoje poslovanje kako bi bila učinkovitija, a njene usluge dostupnije. Ovom transformacijom Komora želi pridonijeti povećanju korištenja digitalnih tehnologija u gospodarstvu na razini Republike Hrvatske. Projektom je implementirano sedam e-usluga: e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija, a jedan je od ciljeva povećati razinu digitalne internacionalizacije hrvatskoga gospodarsta. Miling je studentima pokazala na koji način pristupiti tim uslugama HGK, napomenuvši da je osim tvrtkama dostupna i drugim tijelima, ustanovama i fizičkim osobama, ali s nešto suženim segmentom informacija u odnosu na sadržaje koji su dostupni članicama HGK.

Na kraju su studentima predstavljene aktivnosti i ovlasti HGK u rješavanju sporova na alaternativan način te rad Centra za mirenje, Suda časti i Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK. Ujedno su im predstavljene prednosti koje ti načini rješavanja sporova imaju u odnosu na redovne sudske postupke. 

Posjet studenata prava HGK Županijskoj komori Osijek rezultat je nastojanja povezivanja sveučilišnih aktivnosti nastavnog procesa s institucionalnim i poslovnim okružjem.