Zbog sve veće zastupljenosti tvrtki koje se bave informacijskim tehnologijama u gospodarstvu Osječko-baranjske županije 12. listopada 2012. osnovana je Strukovna grupacija za informacijske tehnologije pri ŽK Osijek.

Prema Poslovniku o radu koji je usvojen na osnivačkoj sjednici, glavni bi se ciljevi – poboljšanje i promicanje strukovnih pitanja povezanih s informacijskim tehnologijama – ostvarivali:

  • usklađivanjem međusobnih interesa i zajedničkom suradnjom s državnim i privatnim sektorom,
  • razmjenom iskustava i informacija među članicama,
  • kontinuiranim praćenjem zakonske regulative te pokretanjem inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose te utječju na područje IT-sektora, a i cjelokupno gospodarstvo,
  • izradom analiza i informacija o kretanjima u IT-sektoru županije i Hrvatske,
  • organiziranjem zajedničkih sudjelovanja članica Strukovne skupine na sajmovima, izložbama i drugim promotivnim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu,
  • suradnjom sa sličnim međunarodnim organizacijama i udrugama
  • te drugim aktivnostima od interesa za članice Strukovne skupine.

 

ICT-industrija Osječko-baranjske županije od 2008. do 2015. godine

Izvor: pixabay