Radi unaprjeđivanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina 14. srpnja 2006. godine osnovana je pri HGK Županijskoj komori Osijek Strukovna grupacija poslovanja nekretninama HGK Županijske komore Osijek, koja obuhvaća posrednike (trgovačka društva i obrtnike) s područja Osječko-baranjske županije koji se bave ovom djelatnošću.

Rad strukovne grupacije uređen je Poslovnikom koji definira zadatke i ciljeve Strukovne grupacije poslovanja nekretninama, a to su, među ostalim, i:

  • upoznavanje članova sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose i utječju na područje njihove registrirane djelatnosti;
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatraži stav Udruženja Hrvatske gospodarske komore;
  • suradnja s ministarstvima te drugim državnim tijelima radi rješavanja problema članova Strukovne grupacije te promicanja njihovih interesa;
  • edukacija članova organiziranjem tematskih seminara, skupova i predavanja u vezi s djelatnostima koje obavljaju članovi Strukovne grupacije;
  • sudjelovanje na sajamskim i drugim gospodarskim priredbama te drugi oblici promidžbe posrednika i same posredničke djelatnosti (TV emisije, prezentacije i sl.);
  • razmjena informacija među članovima Strukovne grupacije koje mogu utjecati na uklanjanje nelojalne konkurencije na tržištu te na poboljšanje suradnje;
  • podizanje ugleda i digniteta struke te
  • povećanje zadovoljstva i jačanje povjerenja korisnika posredničkih usluga.

Posrednici se redovito okupljaju na sjednicama Strukovne grupacije na kojima raspravljaju o aktualnoj problematici posredničke struke, stanju na tržištu nekretnina, zakonima koji utječu na obavljanje njihove djelatnosti te dogovaraju aktivnosti kojima ostvaruju zacrtane zadatke i ciljeve. Organiziraju se edukacije za posrednike, rasprave, okrugli stolovi te različite promotivne aktivnosti.

U djelatnosti poslovanja nekretninama u 2017. godini poslovalo je 88 poduzetnika, koji su zapošljavali 276 osoba kojima je isplaćena prosječna mjesečna plaća u iznosu 4.449 kuna. Broj poduzetnika u 2017. godini, u odnosu na prethodnu 2016., povećan je za 17,3%, a broj zaposlenih za 7,8%. Prosječno isplaćena neto plaća u ovoj djelatnosti za 2017. godinu bila je na razini isplaćene prosječne neto plaće u gospodarstvu OBŽ, a u odnosu na 2016. godinu manja je za 6,1%. U ukupnom broju poduzetnika OBŽ djelatnost poslovanja nekretninama sudjeluje s 1,7%, a u ukupnom broju zaposlenih u Županiji s 0,7%. 

Za više o djelatnosti poslovanja nekretninama u OBŽ kliknite ovdje.

Autor: HGK ŽK Osijek