Vrijeme održavanja: 28.01.2020. - 29.01.2020.

Objavljeno: 13. 01. 2020. , Ažurirano: 13. 01. 2020.

Županijska komora Osijek i tvrtka TÜV Croatia d.o.o. organiziraju seminar ISO 9001:2015 za internog auditora koji će se održati u utorak i srijedu, 28. i 29. siječnja, od 9 do 15 sati u Županijskoj komori Osijek.

Potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja kada je riječ o sustavu upravljanja kvalitetom jedan je od osnovnih zahtjeva norme ISO 9001, a provedba internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) osnovni je alat razvoja i stalnog poboljšanja sustava.

Seminar je namijenjen osobama u tvrtkama zaduženim za poslove na sustavu upravljanja kvalitetom (osiguranje kvalitete, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe i sl.).

Cilj je učinkovita izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom te osposobljavanja za provedbu internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

Polaznici seminara dobivaju skripta s pisanim materijalima obuhvaćenima predavanjem, a na kraju seminara potvrdu.

ŽK Osijek omogućuje članicama sudjelovanje pod povoljnijim uvjetima te kotizacija iznosi 1600 kuna + PDV po polazniku. Odobrava se 10 posto popusta na drugog i svakog sljedećeg polaznika iz iste organizacije.

Kako bi se seminar realizirao, potrebno je popuniti online prijavnicu u nastavku ovog teksta. Rok za prijavu je četvrtak, 23.  siječnja. Ako se prijavi dovoljan broj polaznika, bit će vam poslan predračun za uplatu kotizacije.

Kotizacija se uplaćuje na račun: TÜV Croatia d.o.o., Bani 110, 10010 Zagreb, OIB: 64520989853, IBAN CODE: HR0223400091100179916 (Privredna banka Zagreb d. d.), naznaka na uplati: Seminar ISO 9001:2015 – HGK Osijek. Potvrda o uplati šalje se na e-adresu edukacija@tuv-croatia.hr.