Vrijeme održavanja: 22.09.2016. - 23.09.2016.

Objavljeno: 19. 08. 2016. , Ažurirano: 30. 09. 2016.

U HGK Županijskoj komori Osijek su 22. rujna Ministarstvo poduzetništva i obrta RH i Ministarstvo gospodarstva Baden-Württemberga, kao koordinatori Prioritetne osi 8: “Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera” Europske strategije za razvoj dunavske regije, organizirali uz potporu Hrvatske gospodarske komore sastanak radnih grupa Prioritetne osi 8 Eurospke strategije za dunavsku regiju.

Europska strategija za razvoj dunavske regije prvenstveno je mehanizam za suradnju koji ne zahtjeva stvaranje nove EU strukture ili institucija te se stoga provodi Akcijskim planom za razvoj dunavske regije koji daje detaljne informacije o mogućim organizacijama, strukturama, centrima, udrugama i mrežama koje mogu biti uključene u implementaciju aktivnosti i projekata.

HGK Županijska komora Osijek bila je domaćin sastanka tri radne grupe:

- Inovacije i prijenos tehnologija

- Energetska efikasnost i okoliš

- Suradnja poslovnih organizacija