Vrijeme održavanja: 08.09.2016.

Objavljeno: 09. 08. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

U Županijskoj komori Osijek će u četvrtak, 8. rujna, u 11 sati Arata Uemura održati predavanje Zaposlenost u Japanu – suvremena tematika.

Arata Uemura je profesor radnog prava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Wakayami u Japanu. Doktorirao je radno pravo na prestižnom sveučilištu u Kyotu, a predmet istraživanja mu je kolektivno radno pravo te komparativna analiza japanskog i njemačkog radnog prava. Korisnik je istraživačke stipendije japanske vlade za istraživanje na području komparativnoga radnog prava te sudionik mnogobrojnih znanstvenih skupova u Japanu i inozemstvu.

Tema je vrlo zanimljiva s obzirom na to da je trenutna stopa nezaposlenosti u Japanu 3,2%, pokrivenost nezaposlenosti postojećim oglasima za radna mjesta iznosi 130% te niti u jednom trenu nakon kraja II. svjetskog rata stopa nezaposlenosti nije iznosila više od 5,5%.

Pozivamo sve zainteresirane da priloženi prijavni obrazac dostave u ŽK Osijek najkasnije do 6. rujna.

Za više informacija, kontakt-osoba u Županijskoj komori Osijek jest Bernarda Hunjadi (tel.:031/223-830, e-adresa: bhunjadi@hgk.hr) ili Marija Tapšanji (tel.: 031/223-841, e-adresa: mtapsanji@hgk.hr).