Tradicionalna poljoprivredna proizvodnja i prateća preradbena industrija spadaju među najvažnije grane privrede u Osječko-baranjskoj županiji. Ukupne obrađene poljoprivredne površine u županiji iznose 212.095 ha od čega se kao oranične površine koristi 200.226 ha.

U strukturi sjetvenih površina prevladavaju žitarice zasijane na 53,9%, uljarice na 26,15% te šećerna repa na 3,6% površine.

Od ukupno 42.786 zaposlenih u tvrtkama – svi poduzetnici obveznici poreza na dobit Osječko-baranjske županije (prema financijskim izvješćima za 2019.g.) u tvrtkama čija je osnovna djelatnost poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo zaposleno je 5.290 djelatnika ili 12,4%. U proizvodnji hrane zaposleno je 2.908 djelatnika ili 6,8%, a u proizvodnji pića 180 ili 0,4%.
Na području županije djeluje 410 poduzeća u rasponu od ratarske i stočarske proizvodnje pa do uslužnih djelatnosti u poljoprivredi sela, lova i šumarstva, te 110 poduzeća proizvodnje hrane i 22 proizvodnje pića.

Među brojnim poljoprivrednim poduzećima na području županije djeluju i tri velika agroindustrijska kompleksa zaokruženih tehnoloških cjelina, Žito d.o.o., Belje plus d.d. i PPK Valpovo s tradicionalno poznatim proizvodima prehrambene i mlinsko-pekarske industrije. Osim poznatih tvrtki kao Osječka pivovara d.o.o. Osijek , Karolina d.o.o.,  Kandit d.o.o., Tvornica ulja Čepin,  Meggle Hrvatska d.o.o. Osijek, u novije vrijeme javljaju se i vrlo uspješna  poduzeća kao Osatina grupa d.o.o. i Osilovac d.o.o, kao i obiteljska gospodarstva koja su uspješni proizvođači tradicionalnih proizvoda npr. obiteljska gospodarstva Birovljević i Gazdić, koja proizvode slavonski kulen.

Osim tradicionalne poljoprivredne proizvodnje javlja se sve veći interes za ekološku proizvodnju hrane. Na ovom području djeluje Prvi hrvatski cluster ekološke proizvodnje, zatim Biopa, udruga za organsko-biološku proizvodnju iz Osijeka, koja okuplja proizvođače zainteresirane za ovaj način proizvodnje, a ujedno ima i edukacijski značaj. Proizvodnjom  zdrave hrane bavi se Eko Vrelo d.o.o. iz Belog Manastira te Bioprodukt d.o.o., dok su pčelari uspješno osnovali Županijski savez pčelara i regionalni cluster pčelarstva „Roj“ Osijek u svrhu povoljnijeg plasmana svojih proizvoda na tržište.

Osim bavljenja tradicionalnom poljoprivredom sve veći broj obiteljskih gospodarstava okreće se bavljenju seoskim turizmom, kao profitabilnijom djelatnošću, gdje kroz gastronomsku ponudu mogu ujedno i ponuditi proizvode vlastitog domaćinstva kao kulen, sir i vino.

Izvor: HGK