Vrijeme održavanja: 15.10.2021.

Objavljeno: 11. 10. 2021. , Ažurirano: 11. 10. 2021.

Početna konferencija projekta RCK ELPROS, financiranog iz poziva UP 03.3.1.04, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, održat će se u petak, 15. listopada, u 10 sati u SportHouse Osijek, na adresi Trg Lavoslava Ružičke b.b.

Nositelj projekta RCK ELPROS je Elektrotehnička i prometna škola Osijek, a HGK – Županijska komora Osijek je jedan od partnera na projektu.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva kroz razvoj/modernizaciju strukovnih kurikuluma, novih obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja, jačanjem kompetencija odgojno-obrazovnih radnika vezanih za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja i formalnih/neformalnih programa za obrazovanje odraslih u skladu s potrebama tržišta rada.

Vrijednost projekta je 43.102.561,87 kuna uz 100% EU sufinanciranje.