Vrijeme održavanja: 03.10.2019.

Objavljeno: 04. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 10. 2019.

Stanje u gospodarstvu Osječko-baranjske županije bilo je tema proširene sjednice Gospodarskog vijeća Županijske komore Osijek, koja je održana 3. listopada. Uz članove Gospodarskog vijeća na sjednici su sudjelovali i predstavnici Ureda za gospodarstvo Osječko-baranjske županije i grada Osijeka te Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Osijeku.

"Prvi put puta nakon pretkrizne 2008. godine poduzetnici Osječko-baranjske županije u 2018. su godini ostvarili ukupan prihod koji je dosegao iznos od 28 milijardi kuna", istaknuo je Zoran Kovačević, predsjednik Županijske komore Osijek, govoreći o stanju gospodarstva županije. Uz ukupan prihod, i ostali pokazatelji demonstriraju uzlazne i pozitivne trendove: broj je poduzetnika porastao za 8,8%, zaposlenih za 1,7%, ukupni prihodi za 8,6%, dobit razdoblja za čak 82,6%, dok je gubitak razdoblja bio manji za 67%. Rezultat je pozitivan konsolidirani financijski rezultat koji je prešao milijardu kuna, dok je 2017. godine bio negativan. Najznačajniji udio u pozitivnom rezultatu imaju stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, poljoprivreda i građevinarstvo, dok je konsolidirani rezultat kod prerađivačke industrije negativan i iznosi -1 milijun kuna, čemu je uglavnom pridonijelo negativno poslovanje prehrambene industrije, i to najvećim dijelom segmenta proizvodnje šećera.

Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2018. godini rasle su stopom od svega 1,6%, što ne daje razloga za veliki optimizam, a iznosile su 966 milijuna kuna. Trećina investicija, 316 milijuna kuna, odnosi se na prerađivačku industriju, i to najviše kod proizvodnje papira, proizvodnje strojeva i prehrambene industrije, a nešto su manje investicije u poljoprivredi koje iznose 281 milijun.

Dobri su rezultati ostvareni u vanjskotrgovinskoj razmjeni gdje je pozitivan saldo razmjene iznosio 2,5 milijardi kuna, a sam izvoz je iznosio šest milijardi. Najveći udio u izvozu ima prerađivačka industrija, i to 66%, a uz to je ostvarila pozitivan saldo razmjene u iznosu od dvije milijarde kuna. Pozitivan je saldo ostvarila i poljoprivreda, i to 257 milijuna, dok je negativan saldo ostvarila trgovina, a iznosio je -482 milijuna kuna. 

Broj blokiranih pravnih osoba i nepodmirenih prijavljenih obveza u padu je još od 2010. godine. Na dan 30. lipnja 2019. broj insolventnih pravnih osoba bio je 433, a iznos je nepodmirenih obveza bio 192 milijuna kuna.

Broj zaposlenih u porastu je, i na dan 31. kolovoza 2019. godine iznosi više od 88 tisuća; broj nezaposlenih smanjio se na nešto manje od 15 tisuća, a stopa nezaposlenosti u županiji je 14,4%.

U nastavku sjednice članovi Gospodarskog vijeća osvrnuli su se na aktualnu problematiku u svojim tvrtkama. Spomenuli su da se posljedice trenutne geopolitičke situacije u svijetu sve više odražavaju smanjenjem narudžbi iz inozemstva, što će vjerojatno rezultirati negativnim trendovima u financijskim podatcima za 2019. godinu, a vjerojatno i u dijelu 2020. godine, no izrazili su nadu u to da će nadolazeća kriza biti manjih razmjera od krize prije desetak godina.

Također je bilo govora o problematici na tržištu radne snage, nedostatku kadra s odgovarajućom stručnom spremom i potrebnim znanjem i iskustvom. Spomenuto je da se u rješavanje problema treba uključiti država prema uzoru na rješavanje iste problematike u drugim europskim zemljama poput Njemačke, Austrije i drugih. Rečeno je da se Hrvatska gospodarska komora uključila u rješavanje ovog problema promoviranjem projekta dualnog obrazovanja koji treba dugoročno riješiti problem nedostatka radne snage usmjeravanjem strukovnog obrazovanja prema potrebama gospodarstva i time tvrtkama omogućiti dugoročno planiranje kadrova, a učenicima kvalitetnijim školovanjem otvarati bolje mogućnosti na tržištu rada.