ICT sektor jedna je od propulzivnijih grana gospodarstva koja nudi zanimljive mogućnosti za razvoj profesionalne karijere te odlične uvjete samozapošljavanja. Osim što se pojedincima otvaraju zanimljive karijerne mogućnosti, jačanje ICT struke stimulirajuće djeluje na cjelokupno gospodarstvo, a ICT industrija izvor je velikih promjena u poslovnoj praksi drugih industrijskih djelatnosti.

ICT sektor obuhvaća više djelatnosti iz klasifikacije djelatnosti NACE 2007, ali su u Osječko-baranjskoj županiji najvažnije djelatnosti koje se svrstavaju pod šifrom J62 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, i to i po broju tvrtki i po broju zaposlenih te ostvarenim rezultatima poslovanja.

Tablica 1: Financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Osječko-baranjskoj županiji J62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (NKD 2007)

 

Iz financijskih pokazatelja poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Osječko-baranjskoj županiji čija je osnovna djelatnost Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnsoti povezane s njima vidljivo je da su u promatranih pet godina znatno povećali svoje poslovanje: broj podutenika je povećan s 83 na 149 (za 80%); broj zaposlenih – s 311 na 598 (za 92%); ukupan prihod – s 83 na 182 milijuna kuna (za 118%); prihodi od prodaje u inozemstvu su se utrostručili – porast s 26 na 88 milijuna; dobit razdoblja s 9,7 milijuna na 35 milijuna kuna; konsolidirani financijski račun je četiri puta veći – porastao je s 8,3 na 32,8 milijuna; investicije u dugotrajnu imovinu, iako u apsolutnom iznosu nisu velike, ipak su se u promatranom petogodišnjem razdoblju utrostručile – s 1,1 milijun na 3,7 milijuna kuna.

U odnosu na prethodnu 2016. godinu, u ovoj je djelatnosti došlo do porasta broja trvtki za 16 posto (40 novih tvrtki), broja zapsolenih za 15 posto (80 novozaposlenih), ukupnih prihoda za 27 posto (39 milijuna kuna), prihoda od prodaje u inozemstvu za 35 posto (23 milijuna kuna), dobiti za 60 posto (13 milijuna kuna) te konsolidiranog financijskog rezultata za 59 posto (12 milijuna kuna).

Navedeni financijski pokazatelji odnose se na poduzetnike sa sjedištem u Osječko-baranjskoj županiji, ali treba istaknuti da na području Županije, odnosno u gradu Osijeku posluju i podružnice drugih većih IT tvrtki sa sjedištem u Zagrebu ili drugim dijelovima Hrvatske.

Popularizaciji zanimanja iz IT sektora i povećanju atraktivnosti struke programera među mladima uvelike pridonosi Udruga Osijek Software City koja je osnovana 2013. godine na inicijativu najvažnijih tvrtki IT sektora županije, čiji je krajnji cilj postići prepoznatljivost Osijeka u svijetu kao grada u kojemu žive i rade IT stručnjaci te kao grada u kojemu djeluje puno tvrtki koje proizvode dobar softver.

Budući da u regionalnoj IT industriji trenutno vlada kronični nedostatak osposobljenog kadra, taj se problem pokušava rješavati na više razina i načina. Unatoč evidentnim potrebama, još uvijek nema dovoljnih promjena u sustavu formalnog obrazovanja, pa sami poduzetnici poduzimaju brojne aktivnosti kojima potiču ljude različitih uzrasta i zanimanja (srednjoškolce, studente, nezaposlene, nezadovoljne trenutnim statusom...) da sami porade na svom obrazovanju za poslovne sustave u kojima bi željeli raditi te da im se predstave sustavi u kojima bi se, uz traženo znanje, najlakše mogli zaposliti.

Stimulativnija nacionalna porezna politika prema ovoj djelatnosti također bi uvelike mogla pomoći da se ova djelatnost smjesti među najvažnije u gospodarstvu Osječko-baranjske županije.

Izvor: HGK