Osječko-baranjska županija je smještena na sjevero-istoku Hrvatske i prostire se na površini od 4.155 km2. Obuhvaća Baranju i sjeveroistočnu Slavoniju gdje prema popisu stanovništva iz 2011.g. živi 317.802 stanovnika u 7 gradova, 35 općina i 263 naselja.

Gospodarstvo Osječko-baranjske županije razvijeno je u kontekstu svojih prirodnih obilježja i položaja. Uz 260.000 ha poljoprivrednih površina tu je i preko 120.000 ha pod šumom što je rezultiralo razvojem poljoprivredne proizvodnje, kako biljne tako i stočarske, koja je baza za razvoj prehrambene industrije, te drvne industrije, koja nije razvijena u onoj mjeri koliko bi se moglo očekivati s obzirom na kvalitetnu sirovinsku osnovicu. Uz prehrambenu i drvnu razvijene su i neke druge grane prerađivačke industrije. Vrlo značajno mjesto u prerađivačkoj industriji Osječko-baranjske županije zauzima proizvodnja strojeva i proizvoda od metala, kemijska industrija, proizvodnja celuloze i papira, zatim proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (građevinski materijali) i.t.d. 

Zahvaljujući prirodnoj, kulturnoj i ekološkoj očuvanosti resursa, Osječko-baranjska županija ima ogroman potencijal za razvoj različitih oblika kontinentalnog turizma. Razvoj turizma županije počiva na lječilišnom, rekreativnom, lovnom i ribolovnom te seoskom turizmu. Od turističkih zanimljivosti treba spomenuti termalnu rivijeru Bizovačke toplice s hotelom i kapacitetima koji nude usluge sportske rekreacije, te rehabilitacije i liječenja u fizikalnoj medicini s vrlo kvalitetnom, ljekovitom vodom. Izuzetno mjesto kontinentalnog turizma predstavlja jedinstvena ekološka oaza Parka prirode Kopački rit mnoštvom životinja, rijetkih ptičjih vrsta, bogate ribolovne vode i svjetski priznatog kvalitetnog fonda divljači. Na području županije je 12 turističko-vinskih cesta, a sve je značajniji i cikloturizam.

Za razvoj regije važna je povezanost cestovnom infrastrukturom prema zapadu autocestom i podravskom magistralom, te na sjever cestom prema Mađarskoj, i na jug prema Federaciji BiH, kao i željezničkim prugama. Koridor V/c, koji će pravo značenje i valorizaciju dobiti kada bude izgrađen u cijelosti, prolazi kroz najrazvijeniji dio slavonsko-baranjske regije. Izgradnjom ove autoceste Slavonija i Baranja dobiva mogućnost uključenja u glavne europske prometne tokove, odnosno u globalni europski gospodarski sustav.

Drava i Dunav predstavljaju važne riječne prometnice uzvodno prema srednjoj Europi i na istok prema Crnom Moru.

U neposrednoj blizini Osijeka nalazi se zračna luka Osijek koja je 13 km udaljena od centra grada. Luka ima status međunarodne zračne luke te raspolaže sa zgradom za prijem i otpremu putnika, cargo terminalom i skladišnim prostorima. 

Ukupni prihod_2019_OBŽ.jpg

U Osječko- baranjskoj županije je što u pripremi, što u funkciji ukupno 77 poduzetničkih zona. U nastavku su poveznice na neke od njih:

Gospodarska zona Tenja

Industrijska zona Nemetin

Poduzetnička zona "IT PARK"

Slobodna zona Osijek

Gospodarska zona Antunovac

Poduzetničke zone grada Valpova

Industrijska zona Janjevci

Poslovna zona Beli Manastir

Industrijska zona Našice

Zona malog gospodarstva Sajmište 

Osječko-baranjska županija izdala je Katalog poduzetničkih zona.

U Osijeku se nalazi i poduzetnički inkubator BIOS koji poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama. Zajedno s najmom, stanar BIOS-a dobiva savjetodavne usluge, edukaciju te prezentaciju i promidžbu, a BIOS se trudi svakog poduzetnika razvijati i individualno, sukladno njegovim specifičnim potrebama.