Objavljeno: 29. 06. 2016. , Ažurirano: 29. 11. 2021.

Vrijeme održavanja: 29.06.2016.


Projekt promocije autohtonih proizvoda

 
Ciljevi projekta

- Educirani proizvođači voćnih rakija za podizanje kvalitete i osiguranje zdravstveno ispravnog proizvoda

- Jačanje tržne konkurentnosti voćnih rakija

- Brandiranje proizvoda – oznaka izvornosti ili zemlja porijekla

- Potaknuti daljnje poslovne aktivnosti na preradi voća jer postoji dobra sirovinska osnova u voćarskoj proizvodnji

ŽK Osijek u suradnji s Prehrambeno tehnološkim fakultetom Osijek i Općinom Semeljci tradicionalno svake godine počevši od 2005. organizira  edukacijsko  natjecanje u kvaliteti voćnih rakija proizvedenih na tradicionalan način.

Ovo je jedna u nizu aktivnosti  Komore kojima  potencira proizvodnju autohtonih proizvoda poput kulena, meda, vina, odnosno rakije. Osim edukativnog dijela u kojemu se proizvođači upoznaju i s pravnim odredbama, jer je potrebno na vrijeme se prilagoditi EU zakonodavstvu, ovakvim manifestacijama se želi utjecati i na podizanje kvalitete proizvodnje tih proizvoda.

Posebna pogodnost za sve koji sudjeluju sa svojim rakijama na ovom natjecanju je ta da svaki proizvođač poslije objavljenih rezultata dobiva analizu i izvješće o kvaliteti svojih proizvoda. Proizvođači se s tim izvješćima mogu javiti znanstvenicima s Prehrambeno tehnološkog fakulteta i razgovarati o eventualno uočenim manjkavostima svojih proizvoda i o tome kako poboljšati kvalitetu buduće proizvodnje.

Na 17. ocjenjivanju kvalitete rakija i likera, koje je održano tijekom studenoga 2021. ocijenjeno je 126 uzorka rakija, likera i ginova koliko ih je te godine pristiglo na ocjenjivanje.

Rezultati 17. edukacijskog ocjenjivanja kvalitete voćnih rakija i likera u ŽK Osijek nalaze se na slijedećoj poveznici