Županijska komora Osijek

Adresa:
Europske avenije 13
31000 Osijek

Email:
hgkos@hgk.hr

Tel: +385 31 223 800
Fax: +385 31 213 406

predsjednik: Zoran Kovačević
administrativna tajnica: Irena Župan