Županijska komora Krapina

HGK-Županijska komora Krapina započela je s radom tijekom 1994. godine, a temeljem Odluke o osnutku županijskih regionalnih komora. Izvršava zadaće HGK i otvorena je za unapređivanje organizacije rada sukladno potrebama članica i promjenama u gospodarskom sustavu.

U ŽK Krapina formirano je Gospodarsko vijeće koje broji 19 članova, predstavnika najuspješnijih tvrtki Krapinsko-zagorske županije. Osnovane su i strukovne grupe u kojima je zastupljena tekstilna, odjevna te kožarska industrija, zatim turizam, promet, poljoprivreda te distributeri i opskrbljivači plina čime se štite interesi gospodarstvenika, ali se i samom razmjenom poslovnih ideja i stjecanjem novih saznanja olakšava poslovanje naših članica.

HGK-Županijska komora Krapina svojim članicama pruža usluge:

  • ŽK Krapina za svoje gospodarstvenike organizira i besplatne ili sufinancirane nastupe na raznim sajmovima kako u zemlji tako i u inozemstvu čime im se omogućuje predstavljanje njihovih proizvoda/usluga na najbolji mogući način. Sudjelujemo ili odrađujemo kao suorganizator sve važnije manifestacije u Županiji, ali i izvan granica naše Županije.
  • Kontinuirano provodimo, uglavnom besplatne edukacije naših članica organizirajući i suorganizirajući mnoge seminare, okrugle stolove, radionice sa aktualnim temama, a isto tako aktivno sudjelujemo u organizaciji ili suorganizaciji mnogih poslovnih susreta naših gospodarstvenika kako u zemlji tako i u inozemstvu.
  • U Županijskoj komori redovito se izrađuju razne publikacije, bilteni, gospodarska kretanja koja prate stanja kako cjelokupnog gospodarstva Županije tako i pojedinačno po sektorskim analizama. Za potrebe stranih delegacija analize gospodarstva izrađuju se na jednom ili dva strana jezika. Posjedujemo baze podataka pod nazivima: Subjekti u hrvatskome gospodarstvu, Očevidnik nekretnina i pokretnina, Registar hrvatskih izvoznika, Burza roba i usluga i Burza otpada.
  • HGK-ŽK Krapina na temelju odredbi nekoliko zakona izvršava javne ovlasti kao što su:izdavanje, ovjera i ispostavljanje različitih isprava koje prate robu prilikom izvoza i uvoza, izdavanje ATA karneta, izdajemo dozvole za međunarodni cestovni prijevoz robe, usklađujemo županijske vozne redove za linijski cestovni putnički prijevoz, vodimo Očevidnik nekretnina i pokretnina.
  • Komora Krapina usko surađuje sa svim županijskim, gradskim i općinskim tijelima te raznim lokalnim i državnim institucijama. Samim time sudjelujemo u raznim projektima i aktivnostima koje su od velike važnosti za razvitak cjelokupnog gospodarstva naše Županije kao primjerice Razvojna strategija Krapinsko-zagorske županije, projekt  Razvoj investicijskog okruženja, projekt Bajka na dlanu te mnogi drugi.
  • I sama ŽK Krapina nosioc je raznih projekata, a neki od posljednjih su izrada Kataloga metaloprerađivačke djelatnosti Krapinsko-zagorske županije, projekti Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze Hrvatskog zagorja, Otkrijte kontinentalnu Hrvatsku, Akcija Kupujmo Hrvatsko, katalog Vrijedne ruke, monografija Vino u prošlosti i sadašnjosti Hrvatskog zagorja te EU projekti sa partnerima iz Slovenije GEAR for CHANGES, EFFECT i DEMINE.

Vrata Hrvatske gospodarske komore otvorena su svim domaćim i stranim poslovnim ljudima. Svojim redovitim aktivnostima Komora im pruža mogućnost korištenja poslovnih informacija, usluga i kontakata.

 

GOSPODARSKO VIJEĆE HGK ŽUPANIJSKE KOMORE KRAPINA

 

Gospodarsko vijeće HGK Županijske komora Krapina održalo je izbornu sjednicu 29. rujna 2014. godine na kojoj su izabrani novi članovi Gospodarskog vijeća ŽK Krapina u mandatnom razdoblju 2014.-2018. godine.

U novome mandatnom razdoblju Gospodarsko vijeće ŽK Krapina ima 19 članova.

Za predsjednika Gospodarskog vijeća, kao i novog predsjednika Županijske komore Krapina, u mandatnom je razdoblju 2014.–2018. godine izabran gospodin Josip Grilec, direktor tvrtke Stražaplastika d.d. iz Huma na Sutli.

U proteklom su razdoblju odrađene aktivnosti povezane s regionalnim povezivanjima s komorama iz Slovenije, organizirani su poslovni susreti u Hrvatskoj i inozemstvu, odrađene su razne aktivnosti povezane s pristupanjem Europskoj uniji, odrađen je popriličan broj sajmova te su podržane mnoge lokalne manifestacije.

Županijska komora Krapina uspješno je završila i dva europska projekta, u suradnji s partnerima izdala je „Katalog metaloprerađivačke industrije“, katalog „Od temelja do krova“ te multimedijalni CD „100 najznačajnijih gospodarskih subjekata Krapinsko-zagorske županije“. Što se tiče gospodarskih kretanja u proteklom razdoblju, najteža je godina za gospodarstvenike Krapinsko-zagorske županije bila 2012. te nakon toga svi pokazatelji upućuju na polagani izlazak zagorskoga gospodarstva iz krize.

Contacts

  • Županijska komora Krapina Adresa: Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Email: hgkkr@hgk.hr Tel: +385 49 371883 Fax: +385 49 371884 predsjednik: Josip Grilec direktor: Janja Kantolić
  • Županijska komora Krapina Krapina County Chamber Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr
  • Janja Kantolić Director Tel: +385 49 371 883 Email: jkantolic@hgk.hr