Vrijeme održavanja: 04.06.2020. - 05.06.2020.

Objavljeno: 29. 05. 2020. , Ažurirano: 01. 06. 2020.

U Županijskoj komori Osijek će se 4. i 5. lipnja od 10 do 14 sati održati dvije HACCP edukacije koje organizira Hrvatska gospodarska komora u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom. Radionica je trebala biti održana 17. ožujka, ali zbog širenja koronavirusa u Hrvatskoj odgođena je do sada kada će se održati u dva dana kako bi se mogli poštivati uvjeti rastojanja među polaznicima.

Na edukaciji će sudionicima biti predstavljeni zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obaveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionici biti upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktičnim primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom i hranom za životinje.

Edukaciju će održati Nevenka Gašparac, voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK.

Na edukaciji će sudjelovati polaznici prijavljeni za radionicu koja se trebala održati 17. ožujka.