Radionica o sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Vrijeme održavanja: 26.06.2017.

U ŽK Krapina održana je radionica za 1. natječaj za tip operacije 3.1.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete u okviru mjere 3. Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu. Radionicu je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.

Korisnici za tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za  poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje su svi aktivni poljoprivrednici definirani člankom 28. Zakona o poljoprivredi koji će nakon podnošenja Zahtjeva za potporu prvi put biti uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete, ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje i koji neće biti korisnici Mjere 11 – Ekološki  uzgoj iz Programa osim pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj.

Prihvatljivi organizacijski oblici korisnika su: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

U okviru provedbe 1. natječaja za tip operacije 3.1.1. potpore se dodjeljuju isključivo za korisnike koji spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP).

Potpora se dodjeljuje za poljoprivredne ili prehrambene proizvode iz sustava kvalitete ili ekološke proizvodnje koji će se stavljati na tržište i može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. Odobrava se na period do pet godina (računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu) u iznosu najviše do 15.000 eura, odnosno najviše do 3.000 eura godišnje.

Zahtjevi za potporu (prijava na natječaj) mogu  se podnositi od 17. srpnja do 18. rujna 2017.

Za provedbu 1. natječaja planirano je 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Kontakti

  • Županijska komora Krapina Adresa: Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Email: hgkkr@hgk.hr Tel: +385 49 371883 Fax: +385 49 371884 predsjednik: Josip Grilec direktor: Janja Kantolić
  • Janja Kantolić direktor Tel: +385 49 371 883 Email: jkantolic@hgk.hr