Strukovna grupacija turizma

Na inicijativu hotelijera, ugostitelja te ostalih turističkih gospodarskih subjekata osnovana je pri HGK ŽK Krapina Strukovna grupacija turizma.  Osnivačka sjednica  održana je 26. siječnja 2010. godine. 

Turizam na području Krapinsko - zagorske županije ima dugu tradiciju, te je za gospodarstvo važniji od onoga što prikazuju samo brojke, jer se turističkom ponudom Županija kvalitetnije promovira ostalim regijama i državama. Do sad se turizam Županije većim dijelom svodio na jednodnevne izlete. Budući da je turizam pokretač svih ostalih gospodarskih djelatnosti, nužno je stvoriti kvalitetnu ponudu koja bi privukla turiste i omogućila korištenje resursa tijekom cijele godine.
Stvaranjem raznovrsne turističke ponude sastavljene od posjeta kulturnim spomenicima, toplicama i vjerskim destinacijama te aranžmana koji bi obuhvaćali i posjete ostalim regijama, moguće je produljiti zadržavanje turista u Županiji. Ponuda vinskih cesta i seoskog turizma trebala bi imati sve veći značaj u ukupnoj turističkoj ponudi.

Voditelj Strukovne grupacije turizma je gđa. Ivana Kolar, dipl.oec., u mandatu 2015.-2019. Zamjenik voditelja je Ivan Petrović, direktor Ville Magdalene iz Krapinskih Toplica.

Tajnik Strukovne grupacije : Lucija Šipek, dipl.oec.

Tel: 049/371883
Fax: 049/371884
e-mail : lsipek@hgk.hr

 

Projekt : ZAGORJE - Bajka na dlanu

Agroturizam na području Krapinsko-zagorske županije

Contacts

  • Županijska komora Krapina Adresa: Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Email: hgkkr@hgk.hr Tel: +385 49 371883 Fax: +385 49 371884 predsjednik: Josip Grilec direktor: Janja Kantolić
  • Ivana Kolar, dipl.oec. Head of Tourism Trade Group in Krapinsko zagorska County Tel: +385/(0)98 9832358 Email: ikolar@terme-tuhelj.hr;ivana.kolar55@gmail.com
  • Lucija Šipek Senior Expert Associate Tel: +385 49 371 883 Email: lsipek@hgk.hr
  • Županijska komora Krapina Krapina County Chamber Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr