Na inicijativu hotelijera, ugostitelja te ostalih turističkih gospodarskih subjekata osnovana je pri HGK ŽK Krapina Strukovna grupacija turizma.  Osnivačka sjednica  održana je 26. siječnja 2010. godine. 

Turizam na području Krapinsko - zagorske županije ima dugu tradiciju, te je za gospodarstvo važniji od onoga što prikazuju samo brojke, jer se turističkom ponudom Županija kvalitetnije promovira ostalim regijama i državama. Do sad se turizam Županije većim dijelom svodio na jednodnevne izlete. Budući da je turizam pokretač svih ostalih gospodarskih djelatnosti, nužno je stvoriti kvalitetnu ponudu koja bi privukla turiste i omogućila korištenje resursa tijekom cijele godine.
Stvaranjem raznovrsne turističke ponude sastavljene od posjeta kulturnim spomenicima, toplicama i vjerskim destinacijama te aranžmana koji bi obuhvaćali i posjete ostalim regijama, moguće je produljiti zadržavanje turista u Županiji. Ponuda vinskih cesta i seoskog turizma trebala bi imati sve veći značaj u ukupnoj turističkoj ponudi.

Voditelj Strukovne grupacije turizma je gđa. Ivana Kolar, dipl.oec., u mandatu 2015.-2019. Zamjenik voditelja je Ivan Petrović, direktor Ville Magdalene iz Krapinskih Toplica.

Tajnik Strukovne grupacije : Lucija Šipek, dipl.oec.

Tel: 049/371883
e-mail : lsipek@hgk.hr

 

Projekt : ZAGORJE - Bajka na dlanu

Agroturizam na području Krapinsko-zagorske županije