Članice Strukovne grupacije tekstilne i odjevne industrije Krapinsko-zagorske županije na svojim sjednicama razmatraju probleme sa kojima se susreću tvrtke iz tekstilne i odjevne industrije u Krapinsko – zagorskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Voditelj Strukovne grupacije je Krunoslav Cerovečki, član uprave Kotke d.d. iz Krapine, u mandatu 2018.-2022.

Tajnik Strukovne grupacije : Janja Kantolić, dipl.oec.

Tel: 049/371-883, mob. 091/5606 328
Fax: 049/371-884
e-mail : jkantolic@hgk.hr

Članice Strukovne grupacije na svojim sjednicama razmatraju probleme sa kojima se susreću tvrtke iz tekstilne, odjevne te kožarske industrije u Krapinsko – zagorskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Zaključci sa sastanka Strukovne grupacije :

  1. Vrlo je važno da se počne raditi na regionalnoj povezanosti poduzetnika radi korištenja fondova EU, što znači da je potrebno povezati područja koja imaju najviše ljudi zaposlenih u tekstilnoj, odjevnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji. To je područje sjeverozapadne Hrvatske koje obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku, Međimursku te Zagrebačku županija. U ovim županijama zaposleno je u tekstilnoj, odjevnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji cca 16.000 ljudi.
  2. Tekstilna, odjevna te kožarsko-prerađivačka industrija bazira se na sezonskom poslu što znači da zbog sve lošije prodaje i neplaćanja sezone se skraćuju, a pauze između sezona postaju sve veće te je postalo sve teže pokrivati zaposlenosti kapaciteta. Kolekcije za jesen/zimu rade se od 01.04. do 30.09., a proljeće/ljeto od 01.10. do 30.03. međutim dolazi do spomenutog skraćivanja sezona i poduzetnici iz ovih djelatnosti primorani su između sezona koristiti dva do tri tjedna godišnjih odmora.
  3. Naglašavamo da je ovo radno intenzivna djelatnost, nisko akumulativna te je u odjevnoj industriji učešće ljudskoga rada 83%, ostalo rade strojevi koje kasnije treba posluživati, sam radnik šiva cca 40% radnog vremena. Iz toga razloga konfekcija je skupa iako su plaće niske, bruto plaća je za ovu djelatnost visoka zbog poreza i doprinosa koji se moraju plaćati i poduzetnici iz tekstilnih djelatnosti pogotovo konfekcije postali su nekonkurenti naspram drugih zemalja. Minimalna plaća u Republici Hrvatskoj je za ove djelatnosti previsoka.
  4. Ovo je grana industrije gdje je zaposleno najviše ženske radne snage bez mogućnosti zapošljavanja negdje drugdje te se poslodavci suočavaju sa problemima bolovanja zbog dosta/najviše radnih mjesta koja obuhvaćaju najjednostavnije poslove što znači niske nadnice.
  5. Poradi svega spomenutoga potrebna je preraspodjela radnog vremena u tekstilnoj, odjevnoj te kožarsko-prerađivačkoj industriji zbog sezonskog posla. Poslodavac jedino može u ovim djelatnostima opstati na način da se radi kada je potrebno i preko 40 satnog radnog tjedna, a kada nema posla da se ne radi.