Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina djeluje u ŽK Krapina od 18. svibnja 2000. godine, kao nasljednica Grupacije vinogradarstva i vinarstva prema Statutu HGK.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina provodi aktivnosti vezane uz uzgoj vinove loze i zaštitu autohtonih sorti, stručnu edukaciju vinara i vinogradara, uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda vezano za vinogradarstvo i vinarstvo, dobivanje poljoprivrednih potpora. Članice Strukovne grupacije su udruge vinara, vinogradara i podrumara Krapinsko - zagorske županije koje organizirano nastupaju na izložbama i sajmovima vina, redovno provode godišnje ocjenjivanje berbe vina i rade na unapređenju djelatnosti vinogradarstva i vinarstva.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina je u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu Zavodom za vinarstvo i vinogradarstvo pokrenula i provodi projekt „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja".

Članice Strukovne grupacije proizvodnje i prerade grožđa i vina sastale su se 18. travnja 2016. na izbornoj sjednici na kojoj su ponovo izabrale za voditelja Strukovne grupacije Slavka Merkaša u mandatu 2016.-2020. godine, a za njegovog zamjenika Dubravka Žerjavića.

Tajnik Strukovne grupacije : Lidija Peček, mag.oec.

Tel: 049/371-883
e-mail : lpecek@hgk.hr


Uz izbor novog vodstva, na sjednici su se dogovarale aktivnosti za organizaciju ocjenjivanja vina Vinarijada 2016 i 49. sajma i izložbe zagorskih vina Bedekovčina 2016, a vinarima je predstavljena monografija Sorte vinove loze Hrvatskog zagorja i analiza Stanje i perspektive vinogradarstva i vinarstva 1999.-2020. Podneseno je izvješće o četverogodišnjem radu 2011.-2015. te je predstavljen program rada 2016.-2019.

Strukovna će grupacija i dalje raditi na unapređenju vinarstva i vinogradarstva sa sljedećim ciljevima: sadnja novih i rekonstrukcija postojećih vinogradarskih površina, podizanje kvalitete vina, unapređenje prodaje vina te zastupanje interesa vinara prema kreatorima gospodarske politike.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina održat će drugu sjednicu u četvrtak, 7. ožujka 2019., u 17.00 sati u dvorani HGK ŽK Krapina, Trg Lj.Gaja 5, Krapina. Na sjednici će se razmatrati Nacrt konačnog prijedloga Zakona o vinu, dogovoriti kalendar vinskih manifestacija u 2019. godini, te ispitati interes vinara za osnivanjem regionalne udruge „Bregovita Hrvatska”. Sjednicom će predsjedati voditelj Strukovne grupacije Slavko Merkaš.