Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina pri ŽK Krapina

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina djeluje pri ŽK Krapina od 18. svibnja 2000. godine, kao nasljednica Grupacije vinogradarstva i vinarstva prema Statutu HGK.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina provodi aktivnosti vezane uz uzgoj vinove loze i zaštitu autohtonih sorti, stručnu edukaciju vinara i vinogradara, uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda vezano za vinogradarstvo i vinarstvo, dobivanje poljoprivrednih potpora. Članice Strukovne grupacije su udruge vinara, vinogradara i podrumara Krapinsko - zagorske županije koje organizirano nastupaju na izložbama i sajmovima vina, redovno provode godišnje ocjenjivanje berbe vina i rade na unapređenju djelatnosti vinogradarstva i vinarstva.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina je u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu Zavodom za vinarstvo i vinogradarstvo pokrenula i provodi projekt „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja".

Članice Strukovne grupacije proizvodnje i prerade grožđa i vina sastale su se 18. travnja 2016. na izbornoj sjednici na kojoj su ponovo izabrale za voditelja Strukovne grupacije Slavka Merkaša u mandatu 2016.-2019. godine, a za njegovog zamjenika Dubravka Žerjavića.

Tajnik Strukovne grupacije : Lidija Peček, mag.oec.

Tel: 049/371-883
Fax: 049/371-884
e-mail : lpecek@hgk.hr


Uz izbor novog vodstva, na sjednici su se dogovarale aktivnosti za organizaciju ocjenjivanja vina Vinarijada 2016 i 49. sajma i izložbe zagorskih vina Bedekovčina 2016, a vinarima je predstavljena monografija Sorte vinove loze Hrvatskog zagorja i analiza Stanje i perspektive vinogradarstva i vinarstva 1999.-2020. Podneseno je izvješće o četverogodišnjem radu 2011.-2015. te je predstavljen program rada 2016.-2019.

Strukovna će grupacija i dalje raditi na unapređenju vinarstva i vinogradarstva sa sljedećim ciljevima: sadnja novih i rekonstrukcija postojećih vinogradarskih površina, podizanje kvalitete vina, unapređenje prodaje vina te zastupanje interesa vinara prema kreatorima gospodarske politike.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina koja djeluje pri HGK Županijskoj komori Krapina održat će svoju prvu ovogodišnju sjednicu u ponedjeljak, 9. travnja 2018., u 9 sati u dvorani ŽK Krapina. Sjednicom će predsjedati voditelj Strukovne grupacije Slavko Merkaš.

Članice grupacije, udruge vinara i vinogradara Krapinsko-zagorske županije, će analizirati provedeno ocjenjivanje vina berbe 2017. pod nazivom „Vinarijada 2017“, dogovoriti pripreme za ovogodišnji 51. Sajam i izložbu zagorskih vina u Bedekovčini. Bit će riječi i o bolesti vinove loze Zlatnoj žutici, dosadašnjim rezultatima praćenja te bolesti, uzorkovanja, krčenja i daljnjim aktivnostima na suzbijanju širenja.

Voditelj Strukovne grupacije Slavko Merkaš informirat će udruge vinara o III fazi projekta „Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze HR Zagorja“ i o prvoj nacionalnoj reviji vina autohtonih sorata vinove loze Republike Hrvatske „Vina od davnina“, koja se održava 13. travnja u Zagrebu.

Vinari će biti upoznati s tzv. Europskom Vinskom omotnicom 2018-2020. godine. Ulaskom u Europu Hrvatska je dobila značajna sredstva za financiranje sektora vina. Program popularno zvan Vinska omotnica je nacionalni program pomoći sektoru vina za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva i nastavlja se u razdoblju od 2018.-2020. godine.

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Krapinsko-zagorske županije trebaju svoje prijave za sudjelovanje na 51. sajmu i izložbi zagorskih vina u Bedekovčini poslati najkasnije do 23. travnja na e-mail: ivanka.kuscar@kzz.hr ili na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49000 Krapina. Obrasce za prikupljanje uzoraka vina za ocjenjivanje možete pronaći na ovoj stranici u pratećim dokumentima. Za sve se dodatne informacije možete javiti na broj telefona 049/329-084 Ivanki Kuščar.

Contacts

  • Županijska komora Krapina Adresa: Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Email: hgkkr@hgk.hr Tel: +385 49 371883 Fax: +385 49 371884 predsjednik: Josip Grilec direktor: Janja Kantolić
  • Slavko Merkaš Head of Trade Group of grape and wine producers in Krapinsko-zagorska County Tel: +385/(0)98 859127; +385/(0)49 226884 Email: slavko.merkas@optinet.hr
  • Županijska komora Krapina Krapina County Chamber Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr