Objavljeno: 22. 09. 2021. , Ažurirano: 29. 09. 2021.


Sadržaj:

I DIO   POJEDNOSTAVNJENI CARINSKI POSTUPCI I KAKO DO NJIH?

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije došlo je do određenih promjena u oblicima i provedbi pojednostavnjenih postupaka deklariranja koji se mogu odobriti u odnosu na ranije važeće carinsko zakonodavstvo i odredbe o pojednostavnjenim postupcima. Cilj Carinskog zakonika Unije je doseći ravnotežu između provedbe carinskog nadzora i carinskih provjera te pojednostavnjenja carinskih postupaka i ubrzanja protoka robe.

Upravo iz navedenog razloga, jedan od ciljeva Carinske uprave je postići što širu primjenu carinskih pojednostavnjenja koji pouzdanim gospodarstvenicima omogućuje bolju organizaciju poslovanja kroz bržu i učinkovitiju provedbu carinskih postupaka i procedura, a u isto vrijeme zadržati dobru razinu kontrole nad samom provedbom tih procedura. Navedeno se postiže primjenom pojednostavnjene i dopunske deklaracije, deklariranjem podataka unosom u podataka iz deklaracije u vlastite evidencije,  primanjem i otpremom robe u ili iz vlastitih prostora i sl. 

Ovim seminarom se kroz izravnu komunikaciju i praktične primjere namjerava približiti mogućnosti koje pruža novi Carinski zakonik Unije u korištenju pojednostavnjenih postupaka kako bi se pronašao najbolji način za svakog gospodarstvenika koji ispunjava propisane uvjete i koji smatraju da im primjena nekog od pojednostavnjenih postupaka može olakšati i ubrzati poslovanje s carinom.

II DIO   AEO KONCEPT, ŠTO DONOSI I KAKO DOĆI DO AEO CERTIFIKATA?

AEO (Authorised Economic Operator) koncept utemeljen je na izgradnji partnerstva između carinskih tijela i pouzdanih gospodarskih subjekata. Ovaj koncept ugrađen je u carinsko zakonodavstvo i  pouzdanim gospodarskim subjektima u poslovanju s carinom omogućava povlašten tretman, pojednostavljenje carinskih procedura, olakšavanje i ubrzavanje međunarodnog poslovanja i  prekogranične trgovine.  Također, on osigurava i zakonitu trgovinu na globalnoj razini, a carinskim tijelima omogućava usmjeravanje kontrolnih resursa na stvarne prekršitelje carinskog zakonodavstva.

Status dokazanog partnera dokazuje se stečenim AEO certifikatom, koji predstavlja međunarodno priznatu oznaku kvalitete i tvrtkama nositeljima omogućava status „pouzdanog partnera“ na međunarodnom tržištu. Tvrtke koje ostvare pravo na AEO status imaju pravo na niz olakšica u carinskom postupanju.

Budući da se za dodjelu AEO statusa od gospodarskih subjekata zahtijeva visok stupanj kontrole poslovanja i ispunjavanje niza kriterija u postupku evaluacije, u interesu je svakog potencijalnog kandidata prije podnošenja zahtjeva za AEO provesti temeljitu pripremu, što ponekad može značiti i  poduzimanje određenih prilagodbi u poslovanju podnositelja zahtjeva.

Svrha ovog seminara je predstaviti  AEO program gospodarstvenicima kojima bi ovaj program mogao olakšati međunarodno poslovanje i smanjiti operativne troškove, predstaviti kriterije koje je potrebno ispuniti da bi se status odobrio, predstaviti sam postupak odobravanja i pogodnosti koje status omogućava.

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen gospodarstvenicima koji se bave prekograničnom trgovinom i čije aktivnosti su obuhvaćene carinskim zakonodavstvom: uvoznicima, izvoznicima, otpremnicima, prijevoznicima, proizvođačima i svim ostalim tvrtkama i obrtnicima koji sudjeluju u carinskom poslovanju, bez obzira na veličinu tvrtke.

Prijaviti se možete na poveznici s mjestom i vremenom održavanja, najkasnije dan prije termina seminara.

Seminar će se održati u HGK - Županijskoj komori Slavonski Brod, Matije Mesića 7, u utorak, 5. listopada, u 11.00 sati.

Predavačice su iz Carinske uprave Ministarstva financija  mr. sc. Mihaela Kleković, voditeljica službe u Sektoru za carinski sustav, i Maja Posavec Roić, upravni savjetnik u Sektoru za carinski sustav. 

Program seminara:

11.00 – 12.30

POJEDNOSTAVNJENI CARINSKI POSTUPCI I KAKO DO NJIH?
-    Pojam i vrste pojednostavnjenja
-    Prednosti koje donose pojednostavnjenja
-    Kako zatražiti primjenu pojednostavnjenja
-    Uvjeti za dobivanje odobrenja za uporabu pojednostavnjenja

12.30-12.50

Pauza

12.50- 14.20

AEO KONCEPT, ŠTO DONOSI I KAKO DOĆI DO AEO CERTIFIKATA
-    Pojam i povijest nastanka AEO programa (vizija i misija)
-    Vrste AEO statusa (AEOC , AEOS)
-    Pogodnosti AEO statusa za gospodarstvenike
-    Gdje se priznaje status AEO
-    Tko može postati AEO
-    Kriteriji za odobravanje statusa
-    Postupak prijave za status AEO
-    AEO u RH , AEO u EU

14.20-15.00

Pitanja i odgovori