Objavljeno: 02. 07. 2021. , Ažurirano: 02. 07. 2021.

Vlada Republike Hrvatske je na 65. sjednici, održanoj 1. srpnja, donijela Odluku o Programu potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a-19.

Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore poduzetnicima iz prometnog sektora povezanim s djelatnostima označenima (prema NKD-u iz 2007.):

  • Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39),
  • Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10),
  • Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te
  • Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja.

Potpore prema ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Navedene potpore bit će isplaćene jednokratno u skladu s raspisanim Javnim pozivom kojim će se detaljno definirati kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici moraju ispuniti kako bi bili korisnici potpora iz navedenih Programa.

Javni poziv za  potpore iz ovog Programa bit će objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. 

Više informacija može se naći na mrežnoj stranici Vlade RH.