Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 03. 10. 2016.

Ciljevi projekta


Cilj Projekta bio je potaknuti poduzeća da uvedu preventivne mjere kako bi se izbjegle negativne posljedice stresa na zdravlje i psihološko-socijalno stanje pojedinaca. Razmjena iskustva, znanja  i dobre/ uobičajene prakse programa namijenjenih radnicima i menadžerima koji prolaze kroz proces restrukturiranja i bilo kakvih drugih promjena odvijati će se kroz transnacionalnu mrežu za razmjenu iskustva, znanja i uobičajene prakse. Ciljevi projekta:

1.Potaknuti poduzeća na uvođenje radnji kojima će se pokušati spriječiti negativne konotacije/stres na zdravlje i psihološko-socijalne rizike radnika i menadžmenta;
2.Razmjena znanja i iskustva, mrežom međunarodnih stručnjaka i savjetnika, namijenjene radnicima i menadžerima koji prolaze kroz restrukturiranje i promjene;
3.Osvijestiti i promovirati koristi permanentne, pravovremene i konstruktivne uključenosti pitanja koja se odnose na individualno i organizacijsko zdravlje te dobrobiti u procesu restrukturiranja;
4.Pomoći poslodavcima i socijalnim partnerima u prevenciji i liječenju zdravstvenih problema radnika u procesu restrukturiranja;
5.Podići osviještenost među poslodavcima, posebno srednjeg menadžmenta na negativne utjecaje stresa na provođenje promjena te važnost komunikacije prije i za vrijeme restrukturiranja.


ŽK Krapina bila je partner na projektu „GEAR for Changes“ odnosno  „Osvijestimo i pripremimo zaposlenike na promjene“ koji je bio financiran od strane Europske unije – program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS.

Provedba projekta započela je 1.12.2010. godine te je trajala 12 mjeseci, odnosno do 30.11.2011. godine. Nositelj projekta čija je vrijednost 275.585,99€ bio je Ekonomski institut Maribor, Centar za razvoj ljudskih potencijala. Ostali partneri bili su Štajerska gospodarska zbornica, Udruženje poslodavaca Slovenije, Savez samostalnih sindikata Slovenije, Investors in people International iz Velike Britanije, te Hrvatska gospodarska komora ŽK Krapina.

Cilj Projekta bio je potaknuti poduzeća da uvedu preventivne mjere kako bi se izbjegle negativne posljedice stresa na zdravlje i psihološko-socijalno stanje pojedinaca. Razmjena iskustva, znanja  i dobre/ uobičajene prakse programa namijenjenih radnicima i menadžerima koji prolaze kroz proces restrukturiranja i bilo kakvih drugih promjena odvijati će se kroz transnacionalnu mrežu za razmjenu iskustva, znanja i uobičajene prakse.

 

Ključne aktivnosti

Mreža za razmjenu iskustva, znanja  i dobre/ uobičajene prakse:

Stvaranje međunarodne mreže stručnjaka, savjetnika, menadžera/eksperata ljudskih potencijala i zaštite na radu,  trenera, socijalnih partnera i trećih zainteresiranih strana iz tri zemlje partnera, sa ciljem razmjene iskustva, znanja i dobre prakse te daljnjom pripremom programa i smjernica za menadžere i socijalne partnere unutar transnacionalne mreže, na transnacionalnom seminaru i putem transnacionalnog E-foruma.

 

Izrada priručnika za restrukturiranje u svrhu poticanja poduzeća na provođenje aktivnosti rekonstrukcije kojima bi se, na vrijeme, izbjegli i smanjili negativni učinci restrukturiranja na zdravlje pojedinaca:

Izradio se priručnik „Zdravi pristup restrukturiranju“ koji sadrži alate i uobičajenu praksu, kako bi se upoznale i implementirale učinkovite zdravstveno – dobrobitne akcije te smanjili rizik negativnih psihološko-socijalnih učinaka promjena. Izrada, implementacija, rasprava i promocija priručnika, odvijala se na radionicama u svakoj zemlji partneru.

 

Programi za srednji menadžment i predstavnike sindikata:

Na temelju prijašnje razmjene iskustva, znanja i dobre prakse, povećanja informiranosti i stručnosti svih sudionika o faktorima stresa, otpora promjenama, razvijena su i implementirana dva nova programa, a u skladu sa kulturom i potrebama zemalja partnera projekta:
1.U svakoj zemlji partneru implementirao se program za linijske/operativne menadžere iz poduzeća koja planiraju ili se nalaze u procesu rekonstrukcije te;
2.Program za predstavnike sindikata koji se implementirao u Sloveniji i Hrvatskoj.

Kampanja odnosno aktivnosti podizanja osviještenosti, komunikacije i prezentacije informacija/rezultata te konačna transnacionalna konferencija u Sloveniji koja je održana sa svrhom pobuđivanja interesa i privlačenja sudionika ciljanih grupa, povećanja međusobne informiranosti te informiranosti šire javnosti za vrijeme i po završetku projekta.

 

Ciljane grupe Projekta

Projekt „GEAR for Changes“ uključio je sve relevantne ciljane skupine i njihove predstavnike, ključne stručnjake te partnere u sve tri zemlje:

1. Direktna i najvažnija ciljana skupina bili su: poduzeća, posebno malo i srednje poduzetništvo, koja već prolaze ili namjeravaju ući u proces restrukturiranja ili jednostavno razmatraju o provođenju promjena neovisno o razlogu:

2. Projekt se također odnosio na socijalne partnere i vlasnike koji stvaraju, implementiraju i/ili podupiru mjere/programe restrukturiranja.

 

Ključne poruke Projekta

PROJEKT „GEAR for Changes“ poboljšao je zdravlje i dobrobit na radnom mjestu!

Razmjenom znanja, iskustava i dobre/uobičajene prakse, pripremanjem programa i vodiča za menadžere i socijalne partnere, a u svrhu prevencije i liječenja zdravstvenih problema radnika u procesu restrukturiranja, unutar međunarodne mreže stručnjaka, savjetnika, menadžera/eksperata ljudskih potencijala i zaštite na radu,  trenera, socijalnih partnera stvorene su nove cjelovite smjernice, mjere i programi kako bi se potaknule organizacije i poduzeća da implementiraju pitanje individualnog i organizacijskog zdravlja u procesu promjena u sve tri zemlje partnera programa.

 PROJEKT „GEAR for Changes“ povećao je razinu osviještenosti o zdravlju i dobrobiti na radnom mjestu!

Promoviranjem rezultata Projekta kroz različita događanja i aktivnim sudjelovanjem ključnih partnera, predstavnika tvrtki i stručnjaka zaštite na radu kod svih partera u projektu te kroz razne aktivnosti, podignuta je razina osviještenosti o zdravlju i dobrobiti na radnom mjestu i samim time približena problematika tvrtkama, te unaprijeđene postojeće lokalne/regionalne/nacionalne te EU smjernice i programi.

PROJEKT „GEAR for Changes“ ojačao je kapacitete menadžera i sindikalnih predstavnika!

Trenirajući srednji menadžment i predstavnike sindikata povećavana je stručnost o učincima stresa te  otpora na promjene i samim time postaju svjesni važnosti potpore zaposlenikove karijere, razvoja vještina, komunikacije prije i za vrijeme promjena te omogućuju „okruženje povjerenja i pravednosti“  za zaposlenike tijekom restrukturiranja/promjena.