Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Obuhvaća 7 gradova i 25 općina, a Grad Krapina je sjedište Krapinsko-zagorske županije.

Površinom je jedna od manjih Županija (1.224,22 km2), ali ima veće demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 108 st/km2 jedno od najgušće naseljenih područja Republike Hrvatske. Prema službenim statističkim podacima i popisu stanovništva 2011. godine, na području Krapinsko-zagorske županije živi 132.892 stanovnika. Krapinsko-zagorska županija nalazi se na izuzetno povoljnom geoprometnom položaju. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž cijele Županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi.

U 2018. godini, u Krapinsko-zagorskoj županiji, poslovalo je 2.267 tvrtki, koje su zapošljavale ukupno 21.044 djelatnika. Ukupni prihodi poduzetnika Krapinsko-zagorske županije iznosili su 13,01 mlrd. kuna, a ukupni rashodi 12,30 mlrd. kuna. Ukupni prihodi porasli su za 10,6%, a rashodi za 10,9% u odnosu na 2017. godinu. Razlika prihoda i rashoda, odnosno bruto dobit, iznosila je 715 mil.  kuna. Od ukupnog broja poduzetnika Krapinsko-zagorske županije, 75,9% u 2018. godini poslovalo je s dobiti.

U 2018. godini prisutno je poboljšanje većine pokazatelja u odnosu na 2017. Povećan je broj poduzetnika za 11,5%, a broj zaposlenih za 4,9%.

Prerađivačka industrija najvažnija je gospodarska grana Krapinsko-zagorske županije, vrlo značajan pokazatelj gospodarske orijentacije i temelj budućega rasta.

Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije pretežito je izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene. Važnost i uspjeh izvoza naglašava i činjenica kako tvrtke Krapinsko-zagorske županije ostvaruju 32,3% ukupnih prihoda na stranim tržištima. U 2018. godini izvoz pravnih osoba Krapinsko-zagorske županije iznosio je 4,2 mlrd. kuna što je povećanje od 10,3% u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz se povećao za 14% u odnosu na 2017. godinu i iznosi 2,4 mlrd. kuna. Ostvaren je pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene u iznosu 1,8 mlrd. kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini iznosila je 176%.


Najznačajniji izvozni proizvodi su od tvrtki koje su i najznačajniji izvoznici. Konkretno, radi se o proizvodima staklene ambalaže, kalupima za staklo, viskoznom i sintetičkom predivu, kontejnerima i kontejnerskim objektima, muškim odijelima, dijelovima sjedala za automobilsku industriju, kartonskim ambalažama (kutije), željeznim konstrukcijama, crijepu, keramičkim proizvodima, ostalim proizvodima od metala itd.


POSLOVNE ZONE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

1. POSLOVNA ZONA BUDINŠĆINA GOTALOVEC

2. POSLOVNA ZONA GORNJA STUBICA

3. POSLOVNA ZONA HRAŠČINA

 4. POSLOVNA ZONA KLANJEC

5. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA – KONJŠČINA1

6. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA - MALA LASAČA

7. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA - JERTOVEC

8. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA - PEŠĆENO

9. POSLOVNA ZONA KRAPINA –NOVA- JUG

10. POSLOVNA ZONA KRAPINA- NOVA – ZAPAD

11. POSLOVNA ZONA POZNANOVEC

12. POSLOVNA ZONA PREGRADA

13. POSLOVNA ZONA RAZVOR

14. POSLOVNA ZONA STUBIČKE TOPLICE

15. POSLOVNA ZONA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

16. POSLOVNA ZONA VELIKO TRGOVIŠĆE

17. POSLOVNA ZONA ZABOK

18. POSLOVNA ZONA ZLATAR BISTRICA