Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Obuhvaća sedam gradova i 25 općina, a Grad Krapina je sjedište Krapinsko-zagorske županije.

Površinom je jedna od manjih županija (1.224,22 km2), ali ima veće demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 108 st/km2 jedno od najgušće naseljenih područja Republike Hrvatske. Prema službenim statističkim podacima i popisu stanovništva 2011. godine, na području Krapinsko-zagorske županije živi 132.892 stanovnika. Krapinsko-zagorska županija nalazi se na izuzetno povoljnom geoprometnom položaju. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž cijele Županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi.

U Krapinsko-zagorskoj županiji je ukupno 1.975 poduzetnika koji su zapošljavali 19.309 djelatnika u 2016. godini.

U 2016. godini se povećao broj poduzetnika za 8% u odnosu na 2015. godinu, te broj zaposlenih za 6,6%. Zabilježen je porast ukupnih prihoda sa 10,1 milijardi kuna 2015. godine, na 11,1 milijardi kuna 2016. godine, što predstavlja rast od 9,8%. Također, u 2016. godini, ostvareno je povećanje dobiti razdoblja za 43,7% u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji, 74,23% je u 2016. godini poslovalo s dobiti.

U 2016. godini ostvario se značajniji oporavak gospodarstva Krapinsko-zagorske županije te se županija nalazi na putu ostvarenja gospodarskih pokazatelja na razini iz 2008. godine kada je gospodarstvo bilo na vrhuncu. 

Mali poduzetnici temelj su svakog gospodarstva zbog svoje dinamične strukture, inovativnosti i neovisnosti. Mali poduzetnici čine više od 97% poduzetnika Krapinsko-zagorske županije, zapošljavaju više od 50% ukupno zaposlenih te ostvaruju više od 40% ukupnih prihoda i ukupnih rashoda županije. Njihova znatnija uloga očekuje se i u budućnosti pošto su mnogi od njih započeli svoje poslovanje kao mikro poduzetnici, a danas su jedni od značajnijih gospodarskih subjekata.

Jačanje vlastite konkurentnosti mali i srednji poduzetnici trebaju iskoristiti i putem Europskih fondova. Kontinuirano se otvaraju natječaji gdje se financiraju projekti malih i srednjih poduzetnika koji ulažu u proizvodne zgrade te nove tehnologije i opremu, ali i u turističku infrastrukturu što može biti od velikog značaja za Krapinsko-zagorsku županiju pošto se i od ove grane djelatnosti u budućnosti puno više očekuje. Iako je važnost malog poduzetništva neupitna, ne smije se zanemariti važnost srednjeg i velikog poduzetništva koji ostvaruju gotovo 60% ukupnih prihoda, više od 50% rashoda te zapošljavaju više od 40% ukupne radne snage. Iako veliki poduzetnici čine tek malen udio u broju tvrtki u Krapinsko-zagorskoj županiji (0,3%), ostvaruju značajne prihode i rashode, ostvarili su najveću neto dobit, a ostvaruju i najveću prosječnu neto plaću po zaposlenom.

Prerađivačka industrija Krapinsko-zagorske županije ostvaruje gotovo polovicu ukupno ostvarenih prihoda (47,6%) te zapošljava gotovo polovicu zaposlenih Županije. Većina proizvoda prerađivačke industrije namijenjena je izvozu na strana tržišta te na njima ostvaruje gotovo polovicu prihoda. Najznačajnije djelatnosti unutar prerađivačke industrije su metaloprerađivačka industrija (djelatnost proizvodnje metala, metalnih proizvoda te strojeva i uređaja), zatim proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda te tekstilna industrija (djelatnost proizvodnje tekstila, odjeće i kože). Navedene tri djelatnosti ostvaruju dvije trećine ukupnih prihoda, rashoda i broja zaposlenih te čak četiri petine ukupnog izvoza prerađivačke industrije Krapinsko-zagorske županije.

Najznačajnije tvrtke u prerađivačkoj industriji Krapinsko-zagorske županije su: AquafilCRO d.o.o., Dundo promet d.o.o., Jedinstvo d.d., Kostel promet d.o.o., Kotka d.d., Omco Croatia d.o.o., Print Centar Krapina d.o.o., Predionica Klanjec d.o.o., Regeneracija d.o.o., Stražaplastika d.d.,TPK Orometal d.o.o., Tondach Hrvatska d.d., Valoviti papir Dunapack d.o.o., Vetropack Straža d.d., Zagorka d.o.o.

Trgovina na veliko i malo predstavlja značajnu gospodarsku djelatnost, kako u svijetu, tako i u Krapinsko-zagorskoj županiji. Prema svim promatranim osnovnim financijskim pokazateljima trgovina na veliko i malo druga je gospodarska djelatnost Krapinsko-zagorske županije (23,9% ukupnih prihoda). Najznačajnije tvrtke u ovoj grani djelatnosti su Trgocentar d.o.o., Trgostil d.d. te Strahinjčica d.o.o.

Pored prerađivačke industrije i trgovine značajno je građevinarstvo, djelatnost prometa i veza te turizam. Neke od najznačajnijih tvrtki u ovim granama djelatnosti su Gotra logistika d.o.o., M.I. Hršak d.o.o., Presečki grupa d.o.o., Varjačić d.o.o., a lider u kontinentalnom dijelu turizma su Terme Tuhelj d.o.o. i Terme Jezerčica d.o.o..

Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije pretežito je izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene. Važnost i uspjeh izvoza naglašava i činjenica kako tvrtke Krapinsko-zagorske županije ostvaruju 32,04% ukupnih prihoda na stranim tržištima, dok prosječno poduzetnici na razini Hrvatske ostvaruju 17,4% ukupnih prihoda od prodaje roba i usluga na stranim tržištima.

Izvoz poduzetništva Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini ponovno bilježi rast. Vrijednost izvoza 2016. godine, u odnosu na 2015. godinu, povećana je za 11,4%, dok je uvoz povećan za 8,7%, čime je ostvaren pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene u iznosu od 104,6 milijuna eura. Kako je glavno izvozno tržište gospodarstvenika Krapinsko-zagorske županije tržište EU, možemo reći kako razlog povećanja izvoza leži u ponovnom usponu gospodarstava EU. Krapinsko-zagorska županija je u 2016. godini sudjelovala sa 3,7% u izvozu Republike Hrvatske te sa 1,8% u uvozu. Prema udjelu u ukupnom izvozu Republike Hrvatske, poduzetništvo Krapinsko-zagorske županije nalazi se na respektabilnom 9. mjestu sa 454,9 milijuna eura. Saldo vanjskotrgovinske razmjene 2016. godine povećan je za 21,8% u odnosu na 2015. godinu. U 2016. godini gospodarstvenici Krapinsko-zagorske županije ostvarili su pozitivan vanjskotrgovinski saldo u iznosu od 104,6 milijuna eura, čime je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 129,87%. Za usporedbu pokrivenost uvoza izvozom RH iznosi 62,6%.

Najznačajnija tržišta s kojima Krapinsko-zagorska županija ostvaruje uvoz i izvoz su zemlje Europske unije. Sljedeće bitno trgovinsko područje su zemlje CEFTA-e. Ostale skupine zemalja bilježe skromnije udjele u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

Približno 90% sveukupnog izvoza Županije ostvaruje prerađivačka industrija. Većina proizvoda prerađivačke industrije namijenjena je izvozu na strana tržišta te na njima ostvaruje gotovo polovicu prihoda. Prerađivačka industrija također ostvaruje i većinu uvoza poduzetništva Krapinsko-zagorske županije.

Najznačajniji izvozni proizvodi su od tvrtki koje su i najznačajniji izvoznici. Konkretno radi se o proizvodima staklene ambalaže, kalupima za staklo, viskoznom i sintetičkom predivu, kontejnerima i kontejnerskim objektima, muškim odijelima, dijelovima sjedala za automobilsku industriju, kartonskim ambalažama (kutije), željeznim konstrukcijama, crijepu, keramičkim proizvodima, ostalim proizvodima od metala itd.

Stopa nezaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2016. godini iznosila je 11,1% te je manja od stope nezaposlenosti na razini Republike Hrvatske.

U gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije vidljivi su pozitivni pomaci u određenim poslovnim pokazateljima kao što je kontinuirani rast izvoza i vanjskotrgovinskog suficita, udjela prihoda ostvarenih na stranim tržištima te značaj industrijske proizvodnje u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije. Upravo je potonja, u vidu stalnog smanjenja na državnoj razini, vrlo značajan pokazatelj gospodarske orijentacije Krapinsko-zagorske županije i temelj budućega rasta. Unatoč pozitivnim pomacima Krapinsko-zagorska županija je dio Republike Hrvatske i kao takva dijeli određene probleme poput visoke nezaposlenosti, nelikvidnosti, produljenih rokova plaćanja i sl.

Pregled gospodarskih kretanja Krapinsko-zagorske županije od 2012. do 2016. godinePOSLOVNE ZONE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

1. POSLOVNA ZONA BUDINŠĆINA GOTALOVEC

2. POSLOVNA ZONA GORNJA STUBICA

3. POSLOVNA ZONA HRAŠČINA

 4. POSLOVNA ZONA KLANJEC

5. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA – KONJŠČINA1

6. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA - MALA LASAČA

7. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA - JERTOVEC

8. POSLOVNA ZONA KONJŠČINA - PEŠĆENO

9. POSLOVNA ZONA KRAPINA –NOVA- JUG

10. POSLOVNA ZONA KRAPINA- NOVA – ZAPAD

11. POSLOVNA ZONA POZNANOVEC

12. POSLOVNA ZONA PREGRADA

13. POSLOVNA ZONA RAZVOR

14. POSLOVNA ZONA STUBIČKE TOPLICE

15. POSLOVNA ZONA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

16. POSLOVNA ZONA VELIKO TRGOVIŠĆE

17. POSLOVNA ZONA ZABOK

18. POSLOVNA ZONA ZLATAR BISTRICA

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

  • Županijska komora Krapina Adresa: Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Email: hgkkr@hgk.hr Tel: +385 49 371883 Fax: +385 49 371884 predsjednik: Josip Grilec direktor: Janja Kantolić
  • Janja Kantolić Director Tel: +385 49 371 883 Email: jkantolic@hgk.hr
  • Županijska komora Krapina Krapina County Chamber Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr