Začeci i razvoj pojedinih zanata i obrta na području Krapinsko-zagorske županije poznati su još prije 600 godina, od kada je grad Krapina dobio Povelju o slobodnom gradskom trgovištu, gdje je započela izrada uporabnih predmeta. Već u to vrijeme bilo je puno obrta jer su na ovom području kao i ostalim dijelovima Hrvatske živjeli samouki talentirani majstori raznih zanata te se ubrzo počeo razvijati obrt. Što se tiče jačeg gospodarskog razvoja na prostoru naše Županije on započinje prvom manufakturom „Krapinske kamenine“ osnovane 1800. godine koja se bavila proizvodnjom umjetničke keramike. 1811. godine u našoj Županiji vadio se sumpor, a proizvodnja stakla prema povijesnim izvorima započela je još 1860. godine u Humu na Sutli. Dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća započinju sa svojim razvojem i prvi značajniji tekstilni kapaciteti te su tada, a osobito u kasnijim desetljećima bili glavni oslonci razvoja gospodarstva i stvaraoci uvjeta za razvoj ostalih prerađivačkih industrija. Tako je prerađivačka industrija ostala i dalje temeljna grana gospodarstva na ovim prostorima i sve do danas zauzima vrlo važno mjesto u gospodarstvu naše Županije.

Pored djelatnosti za koje smo naveli da su tradicionalno prisutne kao što je proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, opeke i crijepa, staklene ambalaže, metalne industrije s godinama dolazi do proširenja postojećih proizvodnji te dolazi do uvođenja novih proizvoda. Uza ove povijesne činjenice i trenutno stanje u gospodarstvu, općenito, vrlo je važno očuvanje ove temeljne grane gospodarstva naše županije, njeno dodatno oživljavanje kao i zadržavanje postojeće zaposlenosti ove grane industrije.

Mali i srednji poduzetnici čine preko 90% poduzetnika Krapinsko-zagorske županije te se očekuje i njihova znatnija uloga u budućnosti. Krapinsko-zagorska županija posljednjih godina bilježi i značajna ulaganja u turistički sektor posebice zdravstveni turizam. Prilika je što se nalazimo na veoma povoljnom geoprometnom položaju kojega u budućnosti treba iskoristiti za jačanje ovog dijela kontinentalnog turizma. Kako bi ojačali svoje turističke potencijale potrebno je turističku ponudu, koja se proteže od vjerskog, kulturno-povijesnog, topličkog, zdravstvenog, kongresnog, seoskog turizma pa sve do biciklističkih avantura, planinarenja, raznih „outdoor“ aktivnosti, objediniti kako bi našoj Županiji pomoglo u jačanju ovog dijela turizma.  Kako bi ovakav razvoj naše županije išao u što pozitivnijem smjeru u Županiji je stvoren partnerski odnos između svih institucija koje su usko povezane sa razvojem gospodarstva. Potpora regionalnom razvoju osmišljena je temeljem ciljeva i prioriteta navedenih u Županijskoj razvojnoj strategiji. 

Od povijesnih činjenicama pa sve do kretanja gospodarskih prilika u dvadesetom stoljeću došlo se i do ideje prvog „Zagorskog gospodarskog zbora“, kojemu je osnovi cilj bio i ostao do današnjih dana, okupljanje što većeg broja gospodarstvenika iz naše Županije, ali i partnera iz susjednih Županija. Iz godine u godinu nastojalo se na što kvalitetniji način prezentirati naš gospodarski i obrtnički potencijal, turistički potencijal, ali i bogata ponuda poljoprivrednih proizvoda.

Ovogodišnji 27. zagorski gospodarski zbor održat će se od 12. do 14. rujna 2019. Ove godine Zemlja-partner sajma je SR Njemačka - Bavarska, a Županija-partner sajma Varaždinska županija. Više informacija o sajmu može se pronaći na službenoj stranici  : www.zgz.hr, gdje se možete on-line prijaviti za sudjelovanje najkasnije do 26. srpnja 2019.