Vrijeme održavanja: 07.03.2018.

Objavljeno: 28. 02. 2018. , Ažurirano: 19. 03. 2018.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Krapina 7. ožujka održano je besplatno predavanje o aktualnim natječajima za poduzetnike. Hrvatska gospodarska komora organizirala je predavanje radi pružanja čim više informacija i potpore članicama u nastojanjima da što bolje apliciraju na natječaje iz fondova Europske unije. Predavanje je bilo održano u dva dijela.

U prvom je dijelu Igor Bobek iz Sektora za međunarodne poslove i EU Hrvatske gospodarske komore održao prezentaciju Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU, u kojoj je dao pregled alokacije za Republiku Hrvatsku te pregled i informacije o EU natječajima (ESIF) i Obzoru 2020. Poseban je naglasak stavljen na EU natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-ova, čija je svrha poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP-ova početnim ulaganjima u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Natječaj je objavljen 2. veljače, dok se prijave zaprimaju od 3. travnja do 28. prosinca. Ukupno alocirana sredstva iznose 200 milijuna kuna, a dodijeljene potpore će se kretati u rasponu od 500.000 do 15 milijuna kuna.

U drugom je dijelu predavanja Ivana Grahovac iz Hrvatske banke za obnovu i razvitak predstavila program Kreditiranje EU projekata privatnog sektora, kojemu je cilj upravo kreditiranje projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Nadalje, predstavljen je i program kreditiranja ESIF Krediti za rast i razvoj. Riječ je o financijskom instrumentu za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

U nastavku je Sanja Gutić Martinčić iz Visoke škole Effectus, održala prezentaciju na temu "Mjesto i uloga organizacija u razvoju karijere zaposlenih". Karijere ljudi realiziraju se isključivo unutar organizacijskih sustava i razlikuju se od organizacije do organizacije. Organizacije određuju profile zaposlenika, sadržaje poslova, režime obavljanja poslova, ciljeve koje treba ostvariti, sposobnosti i vještine koje zaposlenici trebaju imati kako bi uspješno izvršili svoje zadatke. Samo one organizacije koje uspješno implementiraju i provode proces upravljanja karijerama svojih zaposlenika mogu računati na povećanje svoje konkurentske sposobnosti, samim time i održivosti na tržištu - istaknula je Gutić Martinčić.

Na kraju predavanja, predavači su odgovarali na brojna pitanja sudionika.