Objavljeno: 28. 10. 2021. , Ažurirano: 28. 10. 2021.


HGK – Županijska komora Koprivnica organizira za članice besplatan webinar Rad stranaca u Republici Hrvatskoj, koji će se održati u petak, 5. studenoga, u 10 sati.

Predavač je odvjetnik Marko Borsky, a  webinar će obuhvatiti sljedeće teme:

  • Zakonski okvir zapošljavanja stranaca,
  • Vize i ulazak i izlazak stranaca u RH,
  • Boravak državljanina trećih zemalja,
  • Rad državljanina trećih zemalja,
  • Ulazak, boravak i rad državljana članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji,
  • Boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih država,
  • Inspekcijski i upravni nadzor boravka i rada stranaca.

Prijaviti se možete obrascem u nastavku, najkasnije do četvrtka, 4. studenoga, u 12 sati.

Poveznica za webinar bit će poslana prijavljenima na e-adresu koju su naveli u prijavi.

Više informacija možete dobiti u HGK – Županijskoj komori Koprivnica od Vlatke Grotić Samaržija (e-adresa: vgrotic@hgk.hr, telefon: +385 48 674 564).