Tajnica Strukovne grupe trgovine
Vlatka Grotić-Samaržija, ŽK Koprivnica