Predsjednica Grupacije zaštite na radu ŽK Koprivnica
Vesna Đureta, Belupo d.d.

Zamjenik predsjednice Grupacije zaštite na radu ŽK Koprivnica
Marijan Matočec, Zagrebinspekt d.o.o.

Tajnica Grupacije zaštite na radu ŽK Koprivnica
Vlatka Grotić Samaržija, ŽK Koprivnica