Koprivničko-križevačka županija nalazi se na sjeveru sjeverozapadne Hrvatske i obuhvaća prostor bivših općina Koprivnica, Križevci i Đurđevac. Prostire se na 1.746 km² (3,1% teritorija Hrvatske), a po popisu stanovništva iz 2011. godine u Županiji je živjelo 115,582 stanovnika (2,8% pučanstva Hrvatske). Kako prema ovom, tako i prema drugim pokazateljima, Koprivničko-križevačka županija pripada među srednje velike županije u Hrvatskoj. Razdijeljena je na ukupno 25 manjih jedinica teritorijalne uprave i samouprave, od čega su tri grada - Koprivnica (središte Županije), Križevci i Đurđevac i 22 općine.

Ovaj dio Hrvatske je važan element razvojne osovine koja se pruža transferzalno od Podravine preko Zagreba do sjeverno jadranskog prometnog pročelja. Povoljan centralni položaj prema istočnoj i središnjoj Europi te na jug prema Zagrebu i Jadranu stvara Koprivničko-križevačkoj županiji značajne razvojne mogućnosti.

Prirodno-zemljopisna obilježja Županije uglavnom podupiru prometne razvojne pogodnosti. To je pretežno nizinski kraj koji omogućuje izdašnu poljoprivrednu proizvodnju, uz značajno šumsko i rudno bogatstvo te mogućnosti razvoja stočarstva, vinogradarstva i voćarstva na pobrđima Bilogore i Kalnika. Ovim oznakama treba dodati razmjerno blagu umjerenu kontinentalnu klimu. Razvijena su humanizirana tla te značajno šumsko bogatstvo. Gotovo jedna trećina Županije pokrivena je hrastovim i bukovim šumama. Rudna bogatstva posebno su značajna za Županiju. Podravski energetski pojas bogatstvom i proizvodnjom zemnog plina (Molve) i kondenzata čini značajnu energetsku osnovicu Hrvatske.

Prema FINI-nim podacima za 2019. godinu u Koprivničko-križevačkoj županiji poslovalo je 1.993 subjekata  koji u ostvarili ukupne prihode 12.4 milijardi kuna  te su zapošljavali  18.285 djelatnika.  Vodeće djelatnosti su prerađivačka industrija s dominantnom prehrambenom  industrijom, trgovina, graditeljstvo i poljoprivreda.

Na području Županije živio je i stvarao, ili je podrijetlom veliki broj znamenitih pisaca, slikara, kipara, nakladnika, znanstvenika i drugih stvaratelja. Ovdje djeluje veći broj muzeja i galerija te drugih kulturnih i znanstvenih ustanova. U Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama stalno su izložena djela doajena Ivana Generalića te stalni fundus najpoznatijih stvaralaca naivnog izraza u slikarstvu kao što su Gaži, Kovačić, Lacković, Večenaj, Virius, i dr.

Razvijene su i sportske aktivnosti kako profesionalne tako i amaterske. Europski prepoznatljive koprivničke rukometašice klub ˝Podravka˝, nogometni klub ˝Slaven Belupo˝ i dr.

Koprivnica

Administrativno središte Koprivničko-križevačke županije. Prvi puta se spominje u 13. stoljeću, a slobodnim i kraljevskim gradom proglašena je 1356. godine. Potkraj 19. stoljeća, nakon izgradnje željezničke pruge, počinje industrijalizacija Grada. Izgrađene su pivovare, ciglane, kemijska industrija Danica, najveća u ovom dijelu Europe. Sve je to osnova razvoja za 20. stoljeće, kada Koprivnica dobiva plinaru i električnu centralu te osnovne objekte infrastrukture.

Danas je Koprivnica, grad sa oko 32 000 stanovnika, gospodarsko i obrazovno središte te važno kulturno središte Koprivničko-križevačke županije. U gospodarstvu prednjači prehrambena industrija na čelu s Podravkom, potom farmaceutska industrija koju predvodi tvrtka Belupo, papirna industrija s tvrtkama Hartmann, Bilokalnik-Ipa, Vemo trade i Ekopapir, a u tehnološkom sektoru prednjači tvrtka Hangar 18. Grad ima  industrijsku zonu Danica gdje se nalaze Podravka Tvornica vegete i Tvornica dječje hrane, Danica, Belupo i Carlsberg Croatia. 2017. godine ostvarena je najveća investicija u gospodarstvu Hrvatske kada je Belupo  otvorio novu tvornicu, vrijednost investicije bila je 543 mil. kuna te je otvoreno 200 radnih mjesta.Veliki značaj pridaje se razvoju i poticanju poduzetništva, tako da su potpuno opremljene poduzetničke zone Zona Dravska i Zona Radnička. U zonama Grad nudi brojne pogodnosti poduzetnicima za pokretanje posla i za nesmetano širenje poduzetničkih aktivnosti. 

Sveučilište Sjever je ustanova čiji su osnivači gradovi Koprivnica i Varaždin. Otvranjem Sveučilišnog centra Koprivnica postavljeni su temelji i utvrđene smjernice u razvoju modernog europskog sveučilišta, orijentiranog prema potrebama lokalne zajednice.

U gradu se svake godine održavaju dvije značajne kulturno-turističke manifestacije:˝Podravski motivi˝- sajam naive, izvornih gastronomskih dostignuća i izvornog folklora održava se prvi vikend u srpnju , te "Renesansni festival" - srednjevjekovni sajam obrta, jela, pića, glazbe i viteških igara održava se zadnjeg vikenda u kolovozu. 

Križevci

Najstariji grad Koprivničko-križevačke županije, uz kojeg se često veže izreka: ˝Grad škola i crkvi, glazbe i gospočije˝. Grad se prvi puta spominje 1193.g. pod nazivom Cris, a status slobodnog i kraljevskog grada dobiva 1252 g. U rodnom gradu trećeg hrvatskog sveca sv. Marka Križevčanina, dogodio se 1397. godine poznati ˝Krvavi križevački Sabor˝.

Danas grad Križevci ima više od 22 000 stanovnika, razvijeno obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo. U Križevcima imaju svoje sjedište trgovačka kuća KTC i najveće građevinsko poduzeće u županiji Radnik d.d.. Gotovo stoljeće i pol u Križevcima djeluje Visoko gospodarsko učilište, a od 2002. godine Laboratorij za ispitivanje kvalitete mlijeka. Križevci sa svojom okolicom imaju najveći broj vrijednih, ali i najstarijih spomenika na području Županije. U samom gradu je osam sakralnih objekata.

U gradu je krajem 2016. godine otvoren Razvojni centar i tehnološki park Križevci. Ukupna vrijednost projekta izgradnje Razvojnog centra i tehnološkog parka iznosila je 37.6 mil. kuna, a Europska unija sufinancirala je sa 33.8 mil. kuna. Nositelj projekta bio je Grad Križevci dok su partneri u projektu bili Visoko gospodarsko učilište u Križevcima te Križevački poduzenički centar.

Za grad Križevece i Koprivničko-križevačku županiju u 2016. realiziran je još jedan veliki projekt, otvorena je brza cesta Gradec – Križevci, kao nastavak brze ceste do Zagreba.

Najznačajnija kulturno-zabavna manifestacija u gradu je ˝Križevačko spravišče˝, a od gospodarskih se ističe Obrtnički i gopodarski sajam Koprivničko-križevačke županije.

Đurđevac

Grad Đurđevac nalazi se na istoku Koprivničko-križevačke županije, ima oko 7000 stanovnika. U povijesti se prvi puta spominje u 13. stoljeću. Grad je to bogate povijesti, grad ˝Legende o picokima˝ koja govori o obrani Đurđevčana od najezde Turaka izbacivanjem pijetla iz topa. Svake godine, zadnjeg vikenda u lipnju održava se kulturno-turistička manifestacija Picokijada, a u slavu na legendarnu obranu od Turaka u srednjovjekovnoj utvrdi Stari grad održava se scenski prikaz Legende.

Zbog svog nacionalnog značaja, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske stavilo je ovu scensku igru pod zaštitu i 2007. godine dodijelilo joj trajni status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Bogatu kulturno povijesnu baštinu i tradicijske temelje prepoznala je i Europska komisija koja je Đurđevcu dodijelila status Europske destinacije izvrsnosti o čuvanju i njegovanju nematerijalne kulturne baštine.

Današnji je Đurđevac spoj ruralne i urbane kulture, napose graditeljstva. Zahvaljujući povoljnom položaju i bogatstvu prirode područje Đurđevca ima razvijenu poljoprivrednu proizvodnju. Okolica grada Đurđevca bogato je vinorodno područje.

Tu je i hrvatska Sahara ˝Đurđevački peski˝, botanički zaštićeno područje bogato brojnim endemičnim vrstama flore i faune.