U sastavu Gospodarskog vijeća ŽK Koprivnica su predsjednici uprava, članovi uprava ili direktori najznačajnijih poduzeća iz Koprivničko-križevačke županije.

Članovi Gospodarskog vijeća ŽK Koprivnica:

 • Krunoslav Vitelj - ŽK Koprivnica, predsjednik
 • Martina Dalić - Podravka d.d. Koprivnica
 • Mirko Habijanec - Radnik d.d. Križevci
 • Ivan Franičević - Rasco d.o.o. Kalinovac
 • Daniel Unger - Podravska banka d.d. Koprivnica
 • Hrvoje Kolarić - Belupo d.d. Koprivnica
 • Siniša Katavić - K.T.C. d.d. Križevci
 • Stjepan Dergez - Dergez d.o.o. Podravske Sesvete
 • Tomislav Ivanek - Elektro-čelik d.o.o. Križevci
 • Dario Šumiga  - Hartmann d.o.o. Koprivnica
 • Željko Pecak - Cemix Croatia d.o.o. Đurđevac
 • Damir Felak - Hrvatske šume d.o.o.
 • Igor Benaković - Bauwerk Group Hrvatska Đurđevac
 • Robin Šatvar - Robin d.o.o. Križevci
 • Nataša Tetec- GKP Komunalac d.o.o.

 Članovi Skupštine HGK

 • Martina Dalić - Podravka d.d., Koprivnica
 • Mirko Habijanec - Radnik d.d. Križevci
 • Hrvoje Kolarić - Belupo d.d. Koprivnica