Strukovna skupina cestovnog prometa osnovana je pri Županijskoj komori Karlovac 27. travnja 2004. godine.

Članovi Strukovne skupine su predstavnici prijevoznika u teretnom i putničkom prometu.

Strukovna skupina osnovana je s ciljem unapređenja djelatnosti prijevoza, povećanja kvalitete usluga te ostvarenja i zaštite svojih prava i interesa.

 

STRUKOVNA SKUPINA CESTOVNOG PROMETA

Nikola Božičević, predsjednik

+385 91 6134430

 

ŽUPANIJSKA KOMORA KARLOVAC

Biserka Furač, tajnica Strukovne skupine

Kralja Tomislava 19 b, Karlovac

Tel: +385 47 612 111

e-mail: bfurac@hgk.hr