Vrijeme održavanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 30. 01. 2020. , Ažurirano: 30. 01. 2020.

Na sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Karlovac članovi Vijeća upoznati su s pripremama i sadržajem 2. Sajma PROJEKTIKA koji će se održati 2. i 3. travnja u Karlovcu.

Na sajmu će biti predstavljeni najbolji projekti lokalne zajednice i poduzetnika Karlovačke županije kao i projekti koji nas povezuju sa susjednim županijama i regijama Slovenije te Bosne i Hercegovine.

U okviru sajma održat će se i prateće manifestacije – seminari i prezentacije koji će predstaviti najbolje projekte, edukacije te načine financiranja i sufinanciranja iz europskih i drugih fondova.

U raspravi u kojoj su sudjelovali Marko Vuković, Igor Miljak, Niko Pervan i Mile Turkalj posebno je akceptiran značaj projektnog pristupa za razvoj lokalne zajednice te iznjet niz sugestija članova Vijeća vezano za sadržaj popratnih predavanja i manifestacija kao i potreba utjecaja na buduće financijsko razdoblje korištenja EU fondova kako bi se olakšalo korištenje sredstava u podršci poduzetničkih projekata.

U nastavku, prema Statutu Hrvatske gospodarske komore, članovi Gospodarskog vijeća jednoglasno su za predstavnike Karlovačke županije u Skupštini HGK izabrali:

  • Igora Miljka, predsjednika Uprave PPK
  • Željka Pavlina, direktora HS Produkta
  • Mariju Janžetić, direktoricu AB Gradnje