Vrijeme održavanja: 03.12.2019.

Objavljeno: 04. 12. 2019. , Ažurirano: 05. 12. 2019.

"Ono oko čega smo se svi danas složili jest da postoji dobra volja i zajednički interes ugostitelja i vinara Karlovačke županije u rješavanju problema u međusobnom poslovanju kako bi se naša vina još češće našla na stolovima u našim domaćinstvima i lokalima, pri čemu će, kao i dosad Županijska komora Karlovac pružiti svaku potporu", rekao je Zlatko Kuzman, predsjednik karlovačke komore, zaključujući panel-raspravu na manifestaciji Naša vina održanoj 3. prosinca. 

Na panelu Kako domaćim vinima obogatiti ponudu našim gostima potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević govorio je o aktivnostima HGK na promociji i brendiranju hrvatskih vina. Istaknuo je da je HGK zaštitila žig Vina Croatia – vina mosaica pod kojim naši vinari sudjeluju u promocijama i sajmovima u inozemstvu. Radi razvoja i jačanja vinarstva u Hrvatskoj, dodao je, HGK je dao logističku potporu osnivanju četvrte regionalne vinogradarske organizacije Bregovita Hrvatska, predviđene novim Zakonom o vinu, u koju su osim vinara i vinogradara s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke županije te Grada Zagreba uključeni i oni iz Karlovačke županije. "Upravo će regionalne organizacije biti zadužene za promicanje lokalnih vinara i vina, uključujući i marketinško označavanje te su strateški partner tijelima izvršne vlasti u svim pitanjima u vezi s proizvodnjom vina", dodao je Kovačević.

Sudionici i gosti - Naša vina.jpg
Predstavljanje vina nakon panela u ŽK Karlovac; Izvor: HGK.


Darko Vrbanek
, istaknuti vinar i vinogradar, u svom se izlaganju osvrnuo na karakteristike proizvodnje vina u ozaljsko-vivodinskom kraju. Riječ je malom vinogorju sa stoljetnom tradicijom proizvodnje uglavnom bijelih vina, pri čemu prevladava graševina. "Prema rezultatima ocjenjivanja kvalitete vina koje se već više od dvadeset godina odvija na vivodinskoj izložbi vina, sa zadovoljstvom se može reći da kvaliteta naših vina iz godine u godinu raste", istaknuo je Vrbanek. To se može zahvaliti znatnim investicijama u opremanje podruma, ali i usvajanju znanja i najboljih praksi u uzgoju loze. Među problemima u poslovanju prvome je mjestu istaknuo depopulaciju stanovništva u tom kraju te velik broj parcela relativno male površine. Vrbanek je rekao da ima i puno mjesta za napredak u plasmanu kod lokalnih ugostitelja koji bi prije svega trebali ponuditi lokalna, a onda druga vina, kao što je to slučaj u drugim vinskim regijama.

Marijana Lemić, direktorica karlovačkog hotela Europa, upozorila je na problem ponude lokalnih vinara s relativno malim količinama u puno različitih vrsta vina, pa im predlaže svojevrsnu specijalizaciju, što bi dodatno pridonijelo kvaliteti vina. Nadalje, smatra da danas ipak postoji veća razina razumijevanja i partnerskog odnosa i ne vidi prepreke u tome da se u hotelima postave vitrine pojedinih vinara i tako dodatno promiču domaća vina. Rastući turistički rezultati i brojni smještajni kapaciteti na području Slunja i Rakovice, koji su u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvičkih jezera, odlična su prilika za plasman svih domaćih proizvoda pa i vina Karlovačke županije, smatra Mile Turkalj, direktor tvrtke Kordun Slunj d.d. Prema njegovu iskustvu, turisti najviše kupuju za vrijeme prigodnih turističkih manifestacija te na odlasku, kad se kupuju pokloni za prijatelje. Dodaje da bi ponudu za ovaj segment tržišta trebalo marketinški osmisliti jer vina moraju postati dio ukupnog turističkog proizvoda Karlovačke županije te poziva vinare na suradnju.

Da domaća vina rastu kvalitetom, na temelju svojeg iskustva suradnje s brojnim karlovačkim ugostiteljima potvrdio je i Damir Valent, poznati novinar i bloger. Složio se sa stajalištem da radi bolje promocije domaćih vina treba raditi i na edukaciji potrošača i konobara u ugostiteljskim objektima.

U nastavku programa održali su se poslovni razgovori zainteresiranih ugostitelja s prisutnim vinarima uz prigodnu izložbu i degustaciju vina. Svoja su vina predstavili članovi Udruge Bregovita Hrvatska s područja Karlovačke županije: Darko Vrbanek, Elvis Šoštar, Ivan Viktorovski, Lovro Guštin, Irena Ferko, Ivan Frlan, Alen Pečaver, Zdenko Žabčić i Vlado Rožić.