Vrijeme održavanja: 27.09.2016.

Objavljeno: 20. 09. 2016. , Ažurirano: 04. 10. 2016.

U utorak, 27. rujna, ŽK Karlovac održao je, u suradnji s tvrtkom Lureti j. d. o. o., seminar o javnoj nabavi, s temama Izrada dokumentacije za nadmetanje u smislu prijedloga novog zakonodavnog okvira i usklađivanje s odredbama Direktive i Primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje.

Program tvrtke Laureti odobrilo je Ministarstvo gospodarstva, a predavačica je bila Katarina Depope Radman, akreditirana provoditeljica projekata u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne nabave, trenerica i specijalistica u sustavu javne nabave.

Dvadeset polaznika seminara, osoba mjerodavnih za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u tvrtkama i institucijama, upoznalo se s izmjenama u skladu s prijedlogom novog zakonodavnog okvira o javnoj nabavi, kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude, sadržajem dokumentacije za nadmetanje te najvažnijim aspektima i postupcima primjene ESPD obrasca. Uz nove kompetencije, sudjelovanjem na seminaru stekli su i uvjete za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Brojna pitanja postavljena na seminaru dokaz su aktualnosti ove teme i interesa sudionika.