USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE 

Predsjednik
Đuro Goluža

Con-teh d.o.o.
Od Svetog Mihajla, 20000 Dubrovnik
tel: 020/333035, e.mail: mikgoluza@inet.hr
 
Zamjenik
Mato Butijer

Alfaplan građennje  d.o.o.
Marka Marojice 3,  20000 Dubrovnik;
020/333-030; 091/1333-030; e-mail: mato.butijer@alfaplan.hr

Zamjenik
Nikola Bakija
Građevinar-Quélin d.d. Miha Pracata 7, 20000 Dubrovnik
020/323-323; 098/428-066; e-mail: gradjevinar-quelin@du.t-com.hr

 

ZADACI:

  • upoznavanje članica sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utječju na područje njihove registrirane djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatraži stav Udruženja građevinarstva Hrvatske gospodarske komore,
  • suradnja s područnim ministarstvima, te drugim državnim tijelima u cilju rješavanja problema članica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • prikupljanje i prezentacija podataka o mogućnosti financiranja projekata iz područja djelatnosti kojima se bave članice Strukovne grupe,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja vezano uz djelatosti koje obavljaju članice Strukovne grupe,
  • međusobna razmjena informacija, između članica Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronalaženje te usklađivanje njihovih zajedničkih interesa te na poboljšanje njihove međusobne suradnje.

 Ciljeve i zadatke Strukovne grupe zajednički dogovaraju i usklađuju njene članice, a podložni su dopunama i izmjenama.