USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE

 

Predsjednik

Nikola Mirošević 
PZ Jedinstvo Smokvica, 20272 Smokvica
020/851501;099 3112 859; nmirosevic@gmail.com

Zamjenik

Zvonko Miljas
Miljas d.o.o , Mihanići , 20217 Pridvorje
020/797-135 ;020/427-064; e-mail: miljas.vina@gmail.com

 

Radna operativnu skupina: Davor Martinović, Poljopromet d. o. o. i Vanja Ljubotina, PZ pelješki vrhovi, Janjina (Udruga Plavac mali).