USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE

Predsjednik

Danijel Marušić
Obala Stjepana Radića 25, 20000 Dubrovnik

https://www.dt-croatia.com
020/313555; 020/313550 599; 091/3135500 182;

 e-mail: Daniel.marusic@dt-croatia.com

Zamjenica

Slavica Grkeš
Dominium travel d.o.o.
Ul. Petra Svačića 29,   20 000 Dubrovnik

https://book-dubrovnik.com
095/1313142; 

e-mail: info@book-dubrovnik.com