USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE:

 

Na sjednici Strukovne grupe hotelijera održane 29.9.2021, dosadašnji predsjednik Željko Miletić je predao mandat i na sjednici su članovi izglasali da do izbora novog vodstva  Strukovne grupe, poslove strukovne grupe obavlja ŽK Dubrovnik. 

ZADACI:

  • upoznavanje članica sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utječu na područje njihove registrirane djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatraži stav Udruženja hotelijera Hrvatske gospodarske komore,
  • suradnja s područnim ministarstvima, te drugim državnim tijelima u cilju rješavanja problema članica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • prikupljanje i prezentacija podataka o mogućnosti financiranja projekata iz područja djelatnosti kojima se bave članice Strukovne grupe,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja vezano uz djelatosti koje obavljaju članice Strukovne grupe,
  • međusobna razmjena informacija, između članica Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronalaženje te usklađivanje njihovih zajedničkih interesa te na poboljšanje njihove međusobne suradnje.