Predsjednik

Miroslav Škoda 

Atrium d.o.o., Vukovarska 36, Dubrovnik

tel:020/357170; e-mail: atriumskoda@gmail.com

 

Vijeće Udruženja arhitekata HGK

Mandatno razdoblje 2020.-2024., od 3. srpnja 2020.

Miroslav Škoda, Atrium d.o.o. Dubrovnik  

e-mail: atriumskoda@gmail.com , zamjenik Predsjednika Vijeća

 

 

Zamjenica

Jelena Radelj Bokarica,

Ars studio d.o.o. Gorica Sv. vlaha 24, Dubrovnik

tel: 091/5459403 e-mail:jelena.radelj@gmail.com

 

ZADACI:

  • upoznavanje članica sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utječu na područje njihove registrirane djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatraži stav Udruženja arhitekata Hrvatske gospodarske komore,
  • suradnja s područnim ministarstvima, te drugim državnim tijelima u cilju rješavanja problema članica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • prikupljanje i prezentacija podataka o mogućnosti financiranja projekata iz područja djelatnosti kojima se bave članice Strukovne grupe,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja vezano uz djelatosti koje obavljaju članice Strukovne grupe,
  • međusobna razmjena informacija, između članica Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronalaženje te usklađivanje njihovih zajedničkih interesa te na poboljšanje njihove međusobne suradnje.