Vrijeme održavanja: 07.05.2020.

Objavljeno: 07. 05. 2020. , Ažurirano: 08. 05. 2020.

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

Županijska komora Dubrovnik održala je 7. svibnja u suradnji s voditeljicom HBOR-ova područnog ureda za Dalmaciju Mirom Krnetom online konzultacije na kojims je sudjelovalo osam sudionika. Zainteresirani sudionici mogli su dobiti odgovore na pitanja koja je kreditna linija najbolja za njih, mogućnosti povlačenja sredstava iz pojedine kreditne linije te detaljne upute i dokumentaciju koju je potrebno predati za dobivanje kredita.

Ako bude potrebno, Županijska komora Dubrovnik organizirat će dodatne online konzultacije za sve zainteresirane članice.