Županijska komora Dubrovnik ima dugu i bogatu tradiciju. Ona seže još u jedanaesto stoljeće, kada su u Dubrovniku zabilježeni prvi oblici gospodarskog interesnog organiziranja u obrtničke korporacije (bratovštine), koje su imale svoje statute (matrikule). U njih je bila okupljena sva trgovina i obrti te razvstana po vrsti djelatnosti, veličini i značaju.

Povoljan položaj Dubrovnika između istoka i zapada na "vratima Jadrana" te umijeće, znanje i rad njegovih stanovnika i vlasti, koji su se od nastanka Grada opredijelili za gospodarski razvoj grana vezanih uz more (brodogradnja, pomorsko - tranzitna trgovina, pomorstvo i gradski zanati), dovode do reguliranja trgovačko-pomorske i obrtne djelatnosti te kodifikacije ranijeg običajnog prava, već u Statutu grada Dubrovnika iz 1272. godine.

Dubrovačka tradicija organiziranja staleških korporcija očituje se i kroz prvo zanatsko uređenje vunarskog obrta, utemeljenjem PRVE KOMORE VUNARSKOG OBRTA 1416 godine.

Zadatak te komore bila je stroga kontrola proizvodnje sukna, kao strateškog gospodarskog proizvoda Dubrovačke Republike, te nadzor svega što je uz tu proizvodnju bilo vezano.Uz proizvodnju sukna neposredno je bilo vezano i uvođenje prvog hrvatskog ZAŠTITNOG ZNAKA (trade-marka), žiga s likom Sv.Vlaha, kojim se od 1465. godine pečati svaka proizvedena bala sukna, odgovarajuće finoće i večine, dužine i širine.

Svjetska konkurencija u proizvodnji sukna, nameće potrebu osnivanja NOVE KOMORE VUNARSKOG OBRTA, s dodatnim ovlaštenjima i djelokrugom rada. Uz nju se osniva i DRŽAVNI URED ZA ZDRAVLJE, koji ima zadatak strogo pratiti kako se provode zdravstveni propisi, kontrolirati zdravstveno stanje trgovaca i pomoraca te uvezene robe pa je u Dubrovniku vrlo rano bila sagrađena i karantena.

Iako su Dubrovačka komora i Ured za zdravlje bili državni uredi, oni zajedno s obrtnim korporacijama-bratovštinama, čine vrlo značajnu kariku u lancu povijesnog gospodarskog udruživanja. One su prvijenci na hrvatskim i širim europskim prostorima - prve prave preteče kasnijeg komorskog organiziranja trgovačko-obrtničkih komora.

Nakon propasti Dubrovačke Republike Francuzi u Dubrovniku osnivaju Trgovačku komoru 1808. godine, kao najstariju Hrvatsku trgovačku komoru koja 2008. godine obilježava 200-tu objetnicu djelovanja.Po odlasku Francuza, Austrija zadržava Trgovačku komoru i omogućava joj nastavak djelovanja. Godine 1852. osniva se Zagrebačka komora, po prvi put nazvana hrvatskom, pa se ta godina smatra godinom osnutka Hrvatske gospodarske komore čiji je sastavni dio i današnja Županijska komora Dubrovnik.

No, bez obzira na to, važno je istaknuti da ta godina ne označava početak gospodarskog organiziranja na ovim našim prostorima i da smo to znali izvrsno raditi daleko prije drugih, koji su nas tom poslu naknadno "učili", o čemu svjedoče naprijed navedene činjenice iz bogate dubrovačke gospodarske tradicije.

 

Gospodarsko vijeće

Županijska komora Dubrovnik 30. siječnja 2020. godine održala je konstituirajuću sjednicu Gospodarskog  vijeća, (na temelju odluke Povjerenstva za izbor članova Gospodarskog vijeća), te izabrala za članove - predstavnike sljedećih trgovačkih društava u razdoblju 2020. – 2024. godine:  

1.   Atlantska plovidba d. d. Vicenco Jerković  
2.   Zračna luka Dubrovnik d.o.o.  Frano Luetić
3    Luka Ploče d. d. Tomo Krilić
4.   Pemo d. o. o., Antonija Ćoran 
5.   Poljopromet d. o. o.  Davor Martinović
6.   Auto – Dubrovnik d.d.  Marko Perić
7.   Jadranski luksuzni hoteli d.d.  Antun Jakobušić
8.   Ivka d.o.o. Đuro Capor
9.   Hoteli Dubrovačka rivijera d.d.  Željko Miletić
10. Ankora d.o.o. Luko Musladin 
11. Elite travel d.o.o. Boro Aleksić
12. Alfaplan d.o.o. Mato Butijer
13. Radež d.d.  Jerko Andrijić
14. Blato 1902 d.d. Marina Kapor
15. Laus cc d.o.o. Ljubo Nikolić 
16. Raiffeisenbanka d.d. – Podružnica Dubrovnik Tonći Vicelić

Prema kriterijima značaja trgovačkog društva u gospodarstvu županije (ukupan prihod, broj radnika) te granske i teritorijalne zastupljenosti pojedinih dijelova županijskoga gospodarstva, Gospodarsko vijeće Županijske komore Dubrovnik izabralo je za članove Skupštine Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 2020. – 2024. godine predstavnike sljedećih trgovačkih društava:


1. Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

2. Jadranski luksuzni hoteli d.d.

3. Radež d.d.