Gospodarski profil županije


Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija hrvatska županija i zauzima prostor od 9.272,37 km2, što predstavlja 12,4 % ukupne površine Republike Hrvatske. Na kopno otpada 1.781,49 km2 odnosno 3,1% kopnenog teritorija Hrvatske, a na more 7.490,88 km2 ili 23%  republičke morske površine. Dužina županijske morske obale iznosi 1024,63 km.

Županija je podijeljena na dvije osnovne funkcionalne i reljefne cjeline, relativno usko dužobalno područje s nizom bližih i daljih otoka (od kojih su najznačajniji: Korčula, Mljet, Lastovo i grupa Elafitskih otoka), te područje donje Neretve s gravitirajućim priobalnim dijelom. Prostor je prekinut državnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

Prema popisu iz 2011. godine, Županija ima 122.783 stanovnika i pripada skupini manjih hrvatskih županija. Njena prosječna gustoća naseljenosti je 68,9 stanovnika na km2, a u njoj živi svega 2,9 % od ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Administrativno i teritorijalno Županija je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Korčula, Metković, Ploče i Opuzen) i 17 općina (Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka. Županijsko središte je u gradu Dubrovniku.

Prošle godine Dubrovačko-neretvanska županija imala je 8.333.783  turističkih noćenja s udjelom od 9% u ukupnim noćenjima na razini Hrvatske.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije djeluje u 2019. godini djeluje  4.348  trgovačkih društava.

U ukupnom prihodu najveće učešće ima djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s ostvarenim prihodom od 3,3 milijarde kuna prihoda (26%), a zatim slijede trgovina s 2,5 milijardi kuna prihoda (20%), prijevoz i skladištenje 1,6 milijardi kuna (13%), građevinarstvo 1,4 milijarde kuna (11%). , te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,2 milijarde kuna (10%)

U 2019. trgovačka društva su zapošljavala 23.168 djelatnika ili 8% više nego u prethodnoj godini. I dalje djelatnost pružanja smještaja  te  pripreme i usluživanja hrane zapošljava najveći udio svih zaposlenih u DNŽ 30% ili 6.930 djelatnika.

Na kraju godine broj zaposlenih u Dubrovačko neretvanskoj županiji,  prema Zavodu za mirovinsko osiguranje, iznosio je 45.347 te je u odnosu na kraj 2018. godine veći za 2.434 zaposlena (6%).