Objavljeno: 28. 10. 2016. , Ažurirano: 03. 02. 2017.

Vrijeme održavanja: 07.11.2016.


ŽK Čakovec, u suradnji s HAMAG-BICRO-om, organizira prezentaciju ESIF zajmovi, u ponedjeljak, 7. studenoga, u 11 sati u dvorani za sastanke ŽK Čakovec, I. G. Kovačića 2.

ESIF zajmovima obuhvaćeni su ovi programi:

  1. mikro investicijski zajmovi – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 0,5% do 1,5%, namijenjeni osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 1.000 do 25.000 eura
  2. mikro zajmovi za obrtna sredstva – za mikro i male poduzetnike, po kamatnoj stopi od 1,5% do 3,5%, namijenjeni obrtnim sredstvima u rasponu do 1.000 000 eura
  3. mali zajmovi – za mikro, male i srednje poduzetnike, po kamatnoj stopi od 0,5% do 1,5%, namijenjeni osnovnim i obrtnim sredstvima u rasponu od 25.000 do 50.000 eura

Više o ESIF zajmovima dostupno je na internetskim stranicama HAMAG BICRO-a.

Prezentacija je za članice besplatna i namijenjena malom i srednjem poduzetništvu, a potom je predviđeno vrijeme za individualne razgovore s predstavnicima HAMAG BICRO-a.

Molimo sve zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem prijavnice u pratećim dokumentima najkasnije do 4. studenoga na e-adresu jhorvat@hgk.hr ili na telefaks 040/311-161. Prijave se prihvaćaju prema redoslijedu zaprimanja do popunjenja kapaciteta dvorane.