Objavljeno: 26. 06. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

Vrijeme održavanja: 26.06.2016.


Cilj projekta je razvoj mađarsko-hrvatsko-engleskog profesionalnog rječnika vezanog uz područje zapošljavanja i poduzetništva radi lakšeg sklapanja novih poslova.

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Čakovec, zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnom službom Čakovec i Varaždin, partneri su na projektu "Speak the same for success", "Akronim - Speak the same" partneru s mađarske strane Centru za zapošljavanje pri Vladinom uredu županije Zala koji je ujedno i vodeći partner projekta. Projekt je sufinanciran od Europske unije u sklopu programa IPA prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska s ciljem izrade profesionalnog trojezičnog rječnika sa svrhom da olakša suradnju na polju zapošljavanja i poduzetništva između ove dvije pogranične države.  

Cilj projekta „Let’s speak the same for success” je razvoj mađarsko-hrvatsko-engleskog profesionalnog rječnika vezanog uz područje zapošljavanja i poduzetništva.

Po završetku projekta ostvareni rezultati:
1. profesionalni trojezični rječnik sa izrazima i pojašnjenjima iz područja zapošljavanja i poduzetništva
2. razvijen e-learning modul rječnika.

Rječnik je dostupan na internetu, i to na stranicama: www.nyugatrmk.hu/szotar i www.zalamk.hu, dok je e-learning  modul  za  učenje  engleskog  jezika (jezični test u elektroničkom obliku izrađen na temelju vokabulara stručnog rječnika) na adresama:   www.hzz.hr i www.iscemposel.hr, a stručni materijali za trening na engleskom jeziku (zapošljavanje i poduzetništvo) na: www.zalamk.hu i www.iscemposel.hr.

Izvor: www.huhr-cbc.com