Objavljeno: 18. 10. 2019. , Ažurirano: 05. 05. 2020.


Stupanjem na snagu Pravilnika o putnom listu („Narodne novine“ 57/2018), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o putnom listu (NN 55/2019), Odluke kojom se ovlašćuje HGK za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (MMPI 19.07.2018.) i Odluke o visini naknade za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (MMPI, 19.07.2018.), Hrvatska gospodarska komora ovlaštena je ustanova za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu.

Poslovi vezani uz izdavanje knjige putnih listova obavljati će se putem županijskih komora.

Knjiga putnih listova može se izdati samo prijevozniku koji ima važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika.

Za izdavanje Knjige putnih listova plaća se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

Dio naknade u iznosu od 25 kuna uplaćuje se na račun Državnog proračuna:

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model i poziv na broj: HR 64 7129-1087-04090-21

Opis plaćanja: naknada za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu

 

Drugi dio naknade u iznosu od 25 kuna uplaćuje se na račun Hrvatske gospodarske komore:

Primatelj: Hrvatska gospodarska komora

IBAN: HR1423400091100241295

Model: 00

Poziv na broj: 3312700-OIB (prijevoznika)

Opis plaćanja: Knjiga putnih listova

 

Potrebno je da prijevoznik prije izdavanja knjige putnih listova dostaviti dokaz o uplati naknade.

Uputa za popunjavanje putnog lista nalazi se u Pravilniku o izmjenama pravilnika o Putnom listu.