Jačanje ljudskih potencijala

Objavljeno: 05. 07. 2019. , Ažurirano: 11. 07. 2019.

Empowering for Growth 3 projekt je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Međimurske županije, koje djeluje radi pripreme i provedbe inicijativa namijenjenih jačanju ljudskih potencijala, u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada. U središtu su projekta oblikovanje i primjena akcija rješavanja problema koje su članovi LPZ-a uočili tijekom dosadašnjeg rada.

U sklopu projekta izrađen je promotivni video radi privlačenja mladih za upis u deficitarna zanimanja, a istovjetnu promotivnu brošutu 'Budi netko' možete pronaći u rubrici Prateći dokumenti.

 

Akcije su ponajprije namijenje mladima koji ulaze nespremni u svijet rada – učenici nisu vođeni potrebama lokalnog tržišta rada kod odabira budućeg zanimanja i škole, škole nedovoljno pripremaju učenike za radne izazove, dok istodobno ne postoji sustavna profesionalna orijentacija. Sve navedeno rezultira konkretnim problemima mladih u vidu njihove nesnalažljivosti i nedostatka ključnih radnih vještina, kao i izostanka motivacije odnosno nedovoljne spremnosti na cjeloživotno učenje koji će se nastojati ublažiti provedbom sljedećih aktivnosti:

  1. Intervencije na tržištu rada: provedba inovativnog ciklusa radionica za mlade nezaposlene radi stjecanja vještina za pronalazak i zadržavanje posla, organizirani posjeti učenika međimurskih osnovnih i srednjih škola poduzećima i / ili poduzetničkim potpornim institucijama, suradnja članova LPZ-a s predstavnicima poslovnog sektora
  2. Poticanje poduzetništva: dodjela potpora za samozapošljavanje nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina na tržištu rada, sustavna potpora poduzetnicima početnicima radom tijela Guardians of Entrepreneurs
  3. Održivo funkcioniranje LPZ-a Međimurske županije: izrađena Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije te Akcijski plan za njenu primjenu, edukacija članova LPZ-a, studijski posjet organizaciji Stirling Local Employability Partnership radi usvajanja provjereno učinkovitih praksi u poticanju zapošljavanja mladih
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom

Projekt će rezultirati osnaživanjem mladih nezaposlenih osoba nizom informativnih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti, jačim povezivanjem i suradnjom obrazovnog, javnog i poslovnog sektora uspostavom mehanizma rane intervencije na tržištu rada, poticanjem samozapošljavanja desetak nezaposlenih osoba s kvalitetnim i održivim poslovnim modelom te učinkovitim funkcioniranjem LPZ-a.

HGK – ŽK Čakovec partner je projekta Empowering for Growth 3.

Vrijednost projekta: 1,7 milijuna kuna.